Bærekraftig eiendom lønner seg

Skrevet av Formue

Eiendom er en stor del av den globale klimautfordringen, men det er på mange måter også en del av løsningen.

Eiendom står for 40 prosent av energiforbruket i verden, 30 prosent av alle GHG*-utslipp og mer enn 50 prosent av det globale forbruket av naturressurser (UN Environmental Programme Financial Initiative (UNEPFI), 2016).

The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) er et internasjonalt anerkjent verktøy som kan anvendes for å beregne og rapportere klimagassutslipp. Verktøyet blir i økende grad brukt for å møte nye regulatoriske krav, som skal lede til økonomisk vekst i en mindre karbonintensiv retning, og for å fremme innovasjon og lederskap i næringslivet.

Eiendom er således en stor del av de globale klimautfordringene, men det er også en viktig del av løsningen for å nå målet om å begrense global oppvarming til under to grader.

Positive finansielle effekter

I eiendom er de positive finansielle effektene av bærekraft tydelige. Et redusert energiforbruk gir kostnadsbesparelser, men også mye mer enn det.

Grønnere og mer energieffektive eiendommer har blant annet vist seg å kunne ta høyere utleiepriser (UNEPFI, 2016). Disse eiendommene har også lavere ledighet (WGBC, 2013), og faller mindre i verdi enn «brunere» eiendommer. I tillegg har bærekraftige eiendommer lavere driftskostnader, og er mer attraktive for leietakere som er mer bevisst på dette området nå enn tidligere (UNEPFI, 2016 og Deloitte, 2014).

God avkastning

Stadig strengere klimaregulering er en fordel for forvaltere som ligger i forkant av disse. Mer bærekraftige og energieffektive eiendommer har vist seg å øke verdiskapingen og redusere den finansielle risikoen. Dette gir investorer både god risikojustert avkastning i dag, og motstandsdyktighet i et fremtidig marked der regulering av eiendomsutslipp stadig blir strengere, og leietakere blir mer og mer opptatt av å leie bærekraftig.

Formuesforvaltnings tilnærming

For oss er det et viktig kvalitetstegn at forvaltere følger med på utviklingen og integrerer bærekraft i eiendomsforvaltningen.

  • Vårt formål er å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre kunder. Forvaltere som benytter bærekraft som et integrert ledd i å utvikle effektive og attraktive bygg, ser vi på som positivt for å understøtte dette formålet.
  • Vi er en stor aktør i finansmarkedet, og har dermed også et ansvar. Ved å investere i eiendom som forbedrer sitt bærekraftsavtrykk, er vi med å sette positive spor for en mer bærekraftig økonomi og et mer bærekraftig samfunn.

Våre tiltak

🏡

I utvelgelsen av eiendomsforvaltere vurderer vi en rekke faktorer med fokus på bærekraft og ESG. Vi undersøker deres kompetanse innen bærekraftig eiendom, og hvordan de integrerer dette i investeringsprosessen og forbedringen av sine eiendommer. Dette foregår blant annet ved å be om en oversikt over eiendommens CO2-utslipp, eller ved å undersøke forvalterens plan for energieffektivisering av eiendommene. Vi vurderer også om de kan vise til merverdi fra bærekraftstiltak.

🏡

Ved investeringsinngåelse stiller vi tydelige krav til eiendomsforvalteren om rapportering. Rapportene vi ønsker inneholder status, fremgang og tiltak knyttet til bærekraft på eiendommene. Vi ønsker også innsikt i byggenes karbonavtrykk, og hva forvalteren har foretatt seg av bærekraftstiltak for å øke byggets finansielle verdi.

🏡

Vi følger opp våre forvaltere for å diskutere deres tilnærming til bærekraftig eiendom, og positivt påvirke de til å videreutvikle denne. Eksempelvis har vi oppmuntret enkelte av våre forvaltere til å måle byggenes karbonavtrykk, eller delta i organisasjonen Grønn Byggallianse.

🏡

Vi holder oss oppdatert om videreutvikling innen feltet bærekraftig eiendom, møter nye forvaltere og søker å sette positive spor ved å bidra til en mer bærekraftig eiendomsforvaltning. I november 2017 holdt vi et foredrag på Norsifs seminar om bærekraftig eiendom. Formålet var å fremme viktigheten av bærekraftig eiendom, hva investorer har behov for og hvordan gjøre dette i praksis.

Medlem av GRESB

Formuesforvaltning har blitt medlem av organisasjonen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmarking). Dette er en industrietablert organisasjon som jobber for å fremme rapportering om eiendommers bærekraftsprofil, som gir bedre mulighet for å kunne sammenligne forvaltere og fonds bærekraftig eiendomspraksis.

Vårt medlemskap gir oss muligheten til å følge opp fond vi er investert i, og nye fond vi vurderer. Dette bistår oss i valg og oppfølging av forvaltere, og sikrer på sikt at vi kan rapportere om eiendomsfondenes bærekraftsavtrykk til deg.

En verden i endring krever eiendomsforvaltere i endring

Vi opererer nå i et paradigmeskifte, med en verden i rask endring. Ledende eiendomsforvaltere må evne å fange opp nye klimareguleringer, endrede konsumentpreferanser og nye metoder for å videreutvikle og forbedre eiendom.

Vi ser at ledende forvaltere samarbeider med andre aktører rundt innovasjon, teknologi og databruk for å gjøre sine eiendommer mer energieffektive og bærekraftige. Vi tror dette kan bidra til god risikojustert avkastning for Formuesforvaltning som investor.

Det kjente begrepet «evolve or die» gjelder også eiendomsforvaltning. Med et langsiktig perspektiv på forvaltningen, må vi evne å velge forvaltere som endrer seg i takt med tiden.

 

Et eksempel på en våre eiendomsforvaltere – Savanna

Savanna er en New York-basert eiendomsforvalter som investerer i, og videreutvikler, kommersielle eiendomsbygg i New York. New York har fått strenge klimakrav, blant annet på initiativ fra tidligere ordfører Michael Bloomberg. Forvalteren Savanna går likevel et skritt lengre enn de eksisterende krav. Savanna måler og reduserer eiendommenes energiforbruk og CO2-utslipp, og tar i bruk ny teknologi for å forbedre byggene. Savanna rapporterer også bærekrafts-status på eiendommene til GRESB.

 


Kilder:

UN Environmental Programme Financial Initiative (UNEPFI) “Sustainable Real Estate Investment, Implementing the Paris Climate Agreement: An Action Framework”, 2016

World Green Business Coucil (WGBC) “The Business Case for Green Building: A review of Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants”, 2013

Deloitte, “Breakthrough for sustainability in commercial real estate”, 2014