Bærekraftslinsen er lansert i appen

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

I Formueappen kan kundene nå følge med på utviklingen i karbonavtrykket og ESG-scoren for investeringsporteføljene. 

Nylig ble første versjon av vår bærekraftslinse lansert i Formueappen. Med bærekraftslinse menes en løsning i appen der kundene kan se karbonavtrykket for sin portefølje og en bærekraftsevaluering gjennom en ESG-score. I tillegg vil man kunne se om porteføljen har blitt bedre, dårligere eller uendret på bærekraft gjennom en såkalt ESG Trend-måling. 

– Vi håper kundene vil finne dette interessant å følge med på hvor bærekraftige sine porteføljer er. Dette er et arbeid som har pågått over flere år, der vi har bygget sten på sten. Det er på ingen måte avsluttet. Løsningen vil bli oppgradert med flere datapunkter etter hvert, sier Jonas Tufte som har vært prosjektleder for utviklingen av bærekraftsrapporteringen i appen. 

Første versjon 

Inngang til bærekraftslinsen ligger nederst i menyvalget “Portefølje” i appen.  

Vi er tydelige på at dette er vår første versjon. Metodikken i bransjen kommer til å bli mer etablert og dataene som er underlaget for rapporteringen vil bli bedre og mer tilgjengelig for stadig flere selskaper, sier Tufte. 

Utviklingen vil også være godt støttet av EUs arbeid på dette området i årene som kommer.

denne første versjonen som nå er lansert visebærekraftsdata for den delen av porteføljen som er plassert i renter og aksjer. For alternative investeringer (hedgefond, eiendom og private equity) finnes det foreløpig ikke et godt nok datagrunnlag 

– Vi er stolte av det vi har fått til så langt og en ting er sikkert, vi kommer til å følge godt med på utviklingen og tilpasse oss, sier Tufte. 

Nytt for alle 

Han legger til at dersom det er begreper som er ukjente eller ikke lette å forstå ved første øyekast så er man ikke alene om det.

Dette er nytt for alle. Vi har forsøkt å lage gode forklaringer til både karbonavtrykket og ESG-score som er tilgjengelig gjennom såkalte «pop-ups». Vi håper kundene synes vår første versjon av bærekraftslinsen er en god introduksjon til bærekraftsområdet. Vi gleder oss veldig til reisen videre er allerede i gang med å planlegge versjon 2. Der har vi ambisjoner om å blant annet måle porteføljens bidrag til å nå FNs Bærekraftsmål, avslutter Tufte. 

Last ned appen vår her!

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.