Bankkollaps skaper uro i finansmarkedet

Skrevet av Christian Lie

Det er økt uro i finansmarkedet etter at Silicon Valley Bank (SVB) kollapset i helgen. Formues kunder h

Silicon Valley Banks (SVB) forretningsmodell var i hovedsak å gi lav eller ingen rente på innskudd fra teknologiselskaper og venture- og private equity-selskaper, og investere disse midlene i stats- og boligrelaterte obligasjoner. Den kraftige renteoppgangen gjennom 2022 førte til store urealiserte tap på obligasjonene i bankens balanse. I tillegg trakk stadig flere kunder ut innskuddene. I forrige uke ble banken tvunget til å hente ny kapital. Refinansieringen mislyktes og samtidig eskalerte uttakene fra bankens kunder. Sammenbruddet var et faktum. Signature Bank i New York, med en lignende forretningsmodell basert på kryptovaluta, møtte samme skjebne.

Rask inngripen fra myndighetene

I finansmarkedene rammer dette banksektoren bredt og utløser en generelt mer bekymret markedssituasjon.

Myndighetene har handlet raskt. Federal Deposit Insurance Corporation (amerikansk innskuddsgarantiordning) kunngjorde at den, gjennom sitt innskuddsgarantifond, vil sikre innskuddene til alle kunder i de to bankene. Aksjonærer og obligasjonseiere må derimot forberede seg på store tap, og ledelsen i de rammede bankene har blitt avskjediget. Den amerikanske sentralbanken har i tillegg, sammen med det amerikanske finansdepartementet, åpnet en ny fasilitet, Bank Term Funding Program (BTFP). Ordningen gjør at bankene kan bruke statsobligasjoner som sikkerhet for å få kortsiktig finansiering. Tiltakenes hensikt er å gjenopprette tillit til systemet og bidra med likviditet.

Ønsker du å motta Christian Lies ukeskommentar hver fredag? Meld deg på her

Banksektoren er bedre rustet enn før

Det er fortsatt usikkert hvilke konsekvenser dette vil få, men må vi forberede oss på videre markedsturbulens. Myndighetenes handlekraft gir gode forutsetninger for å unngå en negativ spiral. Høy usikkerhet og markedspsykologi kan likevel trekke utviklingen i uønsket retning. Samtidig vil både stabiliserende og/eller flere negative nyheter kunne føre til svingninger. Størst spenning er knyttet til om det vil være andre finansinstitusjoner som kan få tilsvarende utfordringer. Medieoppmerksomheten er enorm og antallet ulike scenarier som legges frem er betydelig. Flere peker på at banksektoren generelt er langt bedre kapitalisert enn før.  Amerikanske myndigheter har også både erfaring og en velfylt verktøykasse for å motvirke uønskede ringvirkninger.

Kan føre til færre rentehevninger

Det er viktig å vise ydmykhet i møte med det store antallet innvirkende faktorer og hvordan de vil påvirke hverandre de neste dagene og ukene. I øyeblikket er det umulig å si med sikkerhet hva utfallet vil bli for finansmarkedene og økonomien. Det er delte meninger om hendelsene vil påvirke sentralbankenes planlagte rentehevinger, men investorene priser nå inn et lavere fremtidig rentenivå enn for bare noen dager siden.

Hold deg til planen som er lagt

Selv om man i utgangspunktet er langsiktig investor, kan det være fristende ta grep når markedene treffes av uventede negative nyheter. Drastiske porteføljeendringer midt i stormens øye øker imidlertid sannsynligheten for uheldige investeringsbeslutninger. Formues sin filosofi er fundert på omfattende risikofordeling på mange ulike investeringsområder. Dette er et godt utgangspunkt for å møte urolige markeder både i dag og i fremtiden.

Formue har lav eksponering

Les flere kommentarer fra Christian Lie her

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss