Bråstopp i veitrafikken

Skrevet av Fredrik Sjetne

Det er få ting som er kjedeligere eller mer frustrerende enn å sitte fast i en saktegående bilkø, enten på vei hjem fra jobb, til hytta eller butikken. Likevel kan mye trafikk på veiene være en tegn på en solid utvikling i økonomien.

Veitrafikkdata kan brukes som en indikator på tilstanden i økonomien. For eksempel gir trafikktallene et bilde av hvor mange mennesker som reiser til og fra arbeidsplassen, samt transport av varer på veiene. Veinettets totale kapasitet svinger sjeldent, men person- og varetransporten på veiene svinger fra tid til annen.

Den blå linjen i figuren viser årsveksten i antall kilometer kjørt på amerikanske motorveier i løpet av et år. Det vil si totalt antall kjørte kilometer de siste tolv månedene i forhold til samme periode året før. Den grå linjen viser årsveksten i amerikansk sammenfallende indeks (grå linje). En sammenfallende indeks kan sidestilles med bruttonasjonalprodukt og brukes for å kartlegge den løpende utviklingen i økonomen.

Fra figuren kan vi se samvariasjonen mellom antall kilometer kjørt på motorveiene i USA og utviklingen i den amerikanske økonomien. Begge linjene svinger opp og ned i takt store deler av tiden.

Fordi trafikktallene bare egner som en indikasjon på tilstanden i økonomien akkurat nå, trenger man andre metoder for å finne kommende skift i den økonomiske veksten. I Formuesforvaltning bruker vi derfor ledende indekser, som historisk har beveget seg i forkant av de økonomiske syklusene, i stedet for input fra veitrafikken.