Capgemini: Wealth management-bransjen er digitalt umoden

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Wealth Management-bransjen globalt må utvikle bedre digitale verktøy for å øke produktiviteten og kundeopplevelsen. Det kommer frem i Capgeminis World Wealth Report for 2023. Formue trekkes frem som en ledestjerne i bransjen på digitale løsninger.

Antall personer globalt med høy nettoformue (HNWI) falt i fjor for første gang på ti år. Samtidig hadde HNWIs samlet sett den største formuesnedgangen på ti år. Usikkerheten i makroøkonomien rammer Wealth Management-bransjen, som historisk har vært en tradisjonell bransje med mye manuelt arbeid. Aktørene må å bli mer digitale for å kunne drive mer effektivt og gi en bedre kundeopplevelse.  Dette kommer frem i Capgeminis World Wealth Report for 2023. Rapporten utgis årlig og er toneangivende for dem som ønsker å følge trendene og utviklingene i bransjen på et globalt nivå.

– Rapporten er den mest innflytelsesrike i bransjen og blir bredt lest, sier Formues strategidirektør Anders Zachrisson.

Rangeres lavt på digital modenhet

Rapporten peker på at rådgiverne til HNWI i gjennomsnitt kun er tilgjengelig for kundene en tredjedel av tiden de arbeider. Årsaken er mangelfulle digitale løsninger som fører til mye manuelt arbeid.

«Dårlig digitalt grensesnitt mellom kunde og rådgiver begrenser rådgivernes muligheter til å tilby kundene økonomisk rådgivning og ekspertise til rett tid», heter det i rapporten. Kun én av tre ledere i bransjen rangerte sitt eget selskaps digitale modenhet som høy. Capgemini skriver videre at “Wealth Management-selskapene må ha mer oppmerksomhet på å bygge et kundeforhold gjennom integrerte grensesnitt og skreddersydde teknologiske løsninger».

-Wealth Management-selskaper befinner seg ved et avgjørende veiskille.  Makrobildet tvinger frem en endring i tankegang og forretningsmodeller for å oppnå bærekraftig inntektsvekst. Selskapene smidighet og evne til å tilpasse seg vil være avgjørende for personer med høy nettoformue fremover, ettersom de nå har oppmerksomheten rettet mot å bevare formuen. Bransjen må styrke verdiforslaget, utstyre forvalterne bedre og utnytte nye vekstmuligheter for å være relevante, sier Nilesh Vaidya, global leder for bank og kapitalmarkeder i Capgemini i en kommentar.

-Suksessen vil avhenge av om de klarer å løse problemene knyttet til digital umodenhet.

Formue trekkes frem

Formue har de siste årene investert betydelig i digitale løsninger for å skape en hybrid kundeopplevelse. For andre år på rad trekkes Formue frem i rapporten som en ledestjerne på dette området. Gapgemini skriver at Formue har redefinert kundeopplevelsen til å bli mer innovativ og meningsfull for kundene. Videre heter det at Formues visjon «et rikere liv» legger vekt på individet og familien – ikke markedet. For å få rom til en mer strategisk dialog med kundene har Formue hjulpet rådgiverne fra administrasjon og rutineoppgaver over til en hybrid kundeopplevelse som hensyntar alle aspekter rundt det å ha en formue og dens potensiale.

-Vi startet vår digitale reise for åtte-ni år siden og det høster vi resultatene av nå. Vi har digitale løsninger som vinner priser og høster oppmerksomhet. Selskaper som blir fremhevet i Capgemini-rapporten er de som former markedet, sier Zachrisson.

-Et mindre selskap kan påvirke

I 2021-rapporten ble vår hybride plattform omtalt, mens i fjorårets rapport var det vår “sales funnel” Capgemini fant interessant. I år trekker konsulentselskapet frem hvordan disse to satsingene har muliggjort at Formues nå stikker ut som et Financial Life Management-selskap.

-At vi er inkludert blant dem som former bransjen er bevis på at vi ikke bare kan gjennomføre vår strategi, men også at et mindre selskap som vårt kan påvirke en stor bransje, sier Zachrisson.

Størst fall i Nord Amerika

Det største fallet i formuesverdier var i Nord Amerika med en nedgang på 7,4 %. I Europa falt verdiene med 3,2 % og Asia-Stillehavsregionen med 2,7 %.  HNWI i Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten hadde totalt sett vekst i formuene i 2022, hovedsakelig på grunn av sterke resultater innen olje- og gassektoren.

 

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss