Enighet om statsbudsjettet for 2024

Skrevet av Formue

Støre-regjeringen og SV er nå enige om statsbudsjettet for 2024. Her har du de viktigste endringene fra forslaget som ble lagt frem i oktober.

• Innslagspunktet for trinnskattenivå 5 ble redusert til kr 1 350 000 (fra kr 1 573 500)
• Med virkning fra 3. desember 2023 utvides utflyttingsskatten til å omfatte overføring av
aksjer mv. til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge. Exit-beskatningen vil med dette omfatte blant annet overføringer til barnas selskaper i utlandet.

Les mer om de viktigste punktene i statsbusjettet for våre kunder her. 

Vil utrede nivået på treprosentregelen

Det ble også enighet om at regjeringen skal utrede nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden, og
på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen. I tillegg skal
regjeringen lage regler som gir bedre innsyn i eierskapet i norske selskaper.

Regjeringens forslag til statsbudsjett

Kontakt oss