Er stemningen i ferd med å snu?

Skrevet av Formue

Frykten for en global pandemi og påfølgende økonomiske konsekvenser har skylt innover markedet den siste uken. Stemningen i markedet har siden årsskiftet vært preget av ekstrem optimisme, men snudde brått til pessimisme på kort tid. Står vi overfor et trendskift i sentimentet?

I markedsbrevet presenterer vi hver måned sentimentet blant et bredt utvalg av markedsaktører. Sentimentfiguren er basert på spørreundersøkelser og annen kartlegging blant markedsaktørene, hvor høye verdier (over 0) indikerer optimisme, mens lave verdier (under 0) indikerer pessimisme.

Figuren viser en alternativ utgave av sentimentindeksen vår. Vi har glattet ut sentimentindeksen (vi viser 200 dagers glidende gjennomsnitt) for å synliggjøre de lengre trendene og større skiftene i markedet (blå linje). De grå feltene markerer perioder med økende pessimisme; trenden faller fra topp til bunn. De hvite feltene markerer perioder med økende optimisme; trenden stiger fra bunn til topp.

Historisk har det vært lønnsomt å få med seg de store trendskiftene i sentimentet. Toppene i trenden har signalisert perioder med mye svakere avkastning. I perioder der trenden faller fra en topp (grå felter) har årlig gjennomsnittlig realavkastning vært minus fem prosent. I perioder der trenden stiger fra en bunn (hvite felter) har realavkastningen i amerikanske aksjer vært femten prosent.

Av figuren ser vi at trenden i sentimentet, stemningen blant folk i aksjemarkedet, var historisk høy på starten av 2020. Et nylig bratt fall i den ordinære sentimentindeksen (ikke vist her) antyder et mulig skift i markedsstemningen. Det kan se ut som den positive trenden har toppet ut og at vi står overfor et mulig trendskift i sentimentet.

Del artikkel