Formue i spissen for etablering av lokale styreportaler

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formue har i samarbeid med næringsforeningene i Stavanger og Kristiansand lansert regionale styreportaler for å hjelpe lokalbedrifter med å finne gode kandidater til styrerommene.  -Portalene har blitt veldig populære. Nå ønsker vi å hjelpe flere lokale næringsforeninger landet rundt med å få opp tilsvarende løsninger for å hjelpe eiere av virksomheter med å sette sammen gode styrer, sier Øystein Bø, administrerende direktør i Formue. 

I fjor vår bidro Formue med økonomisk støtte til en styreportal i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger. Portalen, som ble lansert 8. mars 2022, har blitt en kjempesuksess med over 400 registrerte kandidater. Basert på erfaringene fra Stavanger tok Formues kontor i Kristiansand kontakt med Næringsforeningen for Sørlandet for å lufte interessen for et tilsvarende verktøy. Den 1. september åpnet styreportalen på Sørlandet og etter bare ti dager hadde over 200 kandidater registrert seg.

“Den høye interessen viser at det er mange som har lyst, tid og kompetanse til å ta styreverv”, sier Øystein Bø.

“Basert på de erfaringene vi har gjort så langt, har vi tatt initiativ overfor flere lokale næringslivsforeninger landet rundt for å høre om det er interesse for løsningen. Vi har kunder over hele landet og et stort flertall av disse eier virksomheter. Mange av disse blir berørt av regjeringens nye krav til kjønnsbalanse i styrerommet. Portalene vil gjøre det enklere for alle andre som driver virksomheter å finne nye, gode kandidater.”

Vil du vite mer om Formue? Les mer her.

Behov for 13.000 nye styremedlemmer

ASA-selskaper har hatt krav om 40 prosent kjønnsbalanse i styret siden 2003. I sommer kom regjeringen med forslag om å utvide kravet til å omfatte store og mellomstore selskaper. I første omgang skal det gjelde selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil til slutt omfatte 20 000 selskaper. Det anslås at det innen 2028 blir behov for å rekruttere 13.000 nye styremedlemmer. Normann Oftedal, daglig leder for region Rogaland i Formue mener portalen blir viktig for lokalbedriftene.

Norman Oftedal snakker om styreportaler på vegne av Formue

Suksess: Norman Oftedal, leder for Formue region Rogaland på lanseringen av Styreportalen i Stavanger. Portalen har blitt en stor suksess med over 400 registrerte kandidater og daglig aktivitet.

“53 prosent av bedriftene i vår region har ikke eksterne styremedlemmer, og kun 20 prosent av styremedlemmene er kvinner. I tillegg er svært få under 40 år og med multikulturell bakgrunn”, sier Oftedal.

“Kvinneandelen i styreportalen i Stavanger er nå på 65 prosent, og man finner ulike aldersgrupper, ulike arbeidserfaringer og utdannelser. Det er mange brukere inne i portalen hver eneste dag. Dette blir verktøyet næringslivet kan bruke når de jakter kompetente styremedlemmer fremover”, sier han.

Jakter du styremedlemmer i Rogaland eller ønsker å registrere deg som kandidat. Her finner du link til styreportalen.

Større andel kvinner

Av de over 200 kandidatene som har registrert seg i portalen på Sørlandet er kvinneandelen på over 50 prosent.

“Allerede ser vi at portalen fungerer etter hensikten, som er å synliggjøre et større utvalg kandidater for næringslivet på Sørlandet. Dette vil hjelpe eiere å få inn eksterne styremedlemmer, flere kvinner og personer med internasjonal erfaring”, sier Harald Haugedal, leder for region Sør i Formue.

Styreportaler Formue

Lanseringsfest i sør. Her feirer Harald Haugedal (i midten) lanseringen av styreportalen i Sør sammen med representanter fra den lokale næringsforeningen og advokatfirmaet Tofte.

Alle kandidater som registrerer seg i portalene, både i Kristiansand og Stavanger tilbys styrekurs. I tillegg vil Formue og de andre partnere i styreportalen bidra med innhold.

“Vi tilbyr rådgivning på relevante områder som inngår i styrets arbeid, som kapitalforvaltning, bærekraft, pensjon for bedrifter, jus, arv, generasjonsskifte og forretningsførsel. Vi skal også bidra med innsikt fra våre eksperter til deltakerne i portalen. Det er utrolig gøy at portalen har fått så god respons og jeg gleder meg til å se utviklingen fremover”, avslutter Haugedal.

Jakter du styremedlemmer på Sørlandet eller ønsker å registrere deg som kandidat. Her finner du link til portalen.

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss