Globaliseringen på retur

Skrevet av Formue

Økt spenning i handelskonflikten mellom USA og Kina har skapt usikkerhet blant investorer. Markedssentimentet har surnet, og børsene falt i mai. Det mange ikke er klar over, er at globaliseringstrenden snudde allerede for ti år siden.

Vi har tidligere skrevet at veksten i internasjonal handel toppet ut i januar 2018 (lenke). Ukens figur viser en mer strukturell, eller langsiktig trend med avtakende globalisering de siste ti årene – to presidentperioder før Donald Trump ble president og den siste tidens trusler om økt toll.

Den blå linjen i figuren viser vekst i internasjonal handel relativt til global økonomisk vekst. Når den blå linjen stiger har internasjonal handel vokst raskere enn den samlede globale verdiskapningen, hvilket indikerer økt globalisering. Når den blå linjen faller har internasjonal handel vokst langsommere enn verdensøkonomien, hvilket indikerer redusert globalisering.

Figuren viser at vi etter finanskrisen i 2008 har lagt bak oss et tiår med avtakende globalisering – kun avbrutt av en kortvarig opptur i 2016.

Du kan lese mer om myter for misforståelser knyttet til globalisering i vårt markedsbrev for juni.