Fall i handel og globalisering

Skrevet av Formue

Det har allerede vært et betydelig taktskift i de globale handelsstrømmene. Vi er langt inn i en nedtur for internasjonal handel.

Mediene vier mye plass til å kommentere den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina. Mange uroer seg for konsekvensene av handelskrig og frykter at global handel vil stoppe opp.

Det mange ikke er klar over, er at internasjonal handel har vært inne i en nedtur lenge.

I figuren har vi beregnet årsveksten i verdens handelsverdier målt i dollar (blå linje). Dataene er hentet fra CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) og dekker 81 land, eller nesten 99 prosent av verdenshandelen.

I januar 2018 var det en tydelig veksttopp i verdenshandelen. Figuren viser at årsveksten i global handel falt gjennom hele fjoråret, fra 11 prosent i januar til minus én prosent i desember. Årsveksten har falt videre i løpet av årets første tre måneder til minus tre prosent ved utgangen av mars.

Mens media har vært opptatt med å lage overskrifter om en kommende oppbremsing i verdenshandelen, viser historiske tall at det negative skiftet ligger et stykke bak oss.

I tillegg har verdenshandelen, helt siden finanskrisen for ti år siden, hatt en lavere veksttakt enn den globale økonomien for øvrig (ikke vist her). Med andre ord startet utviklingen med avtakende globalisering lenge før Donald Trump ble president og de siste månedenes trusler om økte tollsatser. I tråd med omveltingen i verdenshandelen har, som vist forrige uke, eksportavhengigheten til sentrale økonomier endret seg betydelig de siste årene.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]