Handelskrig: En krig uten vinnere

Bevare & Utvikle / Trym Riksen
2019-05-21

Frykten for at handelskrigen mellom USA og Kina skal destabilisere globale handel er fortsatt intakt. Uventede trusler fra USA tidligere i måneden om nye og økte avgifter på import fra Kina ga investorer en vekker.  Både asiatiske og amerikanske børser falt umiddelbart etter truslene.

Eurosonen mest avhengig av eksport

En handelskrig har tapere, men enkelte land har mindre å tape enn andre. Det avhenger av hvor eksportavhengig økonomien til landet er. Vi har tidligere vist figuren (april 2018), som illustrerer eksport som prosentandel av bruttonasjonalprodukt (BNP) for eurosonen, Japan, Kina, India og USA fra 2000 til og med 2017.

Figuren viser at eurosonen (svart linje) er den mest eksportavhengige regionen, mens USA (blå linje) er minst eksportavhengig. Det betyr at USA har en relativ fordel med henhold til eksportavhengighet. I forhold til størrelsen på den samlede verdiskapingen utgjorde eksport kun 12 prosent ved utgangen av 2017. Den japanske økonomien var omtrent like eksportavhengig som den amerikanske økonomien ved inngangen til det 21. århundre. I løpet av de siste to tiårene har den japanske økonomien blitt betydelig mer eksportorientert.

India har redusert eksportavhengigheten de siste årene, men det er særlig Kina som har klart å gjøre om økonomien fra å være svært avhengig av eksport, til å utvikle en stor innenlandsk økonomi. Kinesisk eksport som andel av BNP toppet ut på 37 prosent i 2006, men ved utgangen av 2017 hadde andelen falt til i underkant av 20 prosent.

De fleste kinesiske varer havner i USA

En eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina er utvilsomt negativ for vekstutsiktene i begge land, samt verdensøkonomien for øvrig. Eurosonen har blitt den mest eksportavhengige regionen de siste to tiårene. USA er den største eksportdestinasjonen for kinesiske varer. Det er imidlertid ikke gitt at land som er mindre utsatt enn andre land i en handelskrig vil tjene på den. Globalisering har ført til tett integrerte verdikjeder på tvers av landegrenser. Derfor vil en handelskrig ha flest tapere, men enkelte vil tape mer enn andre.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

image

Trygghet

Hvordan kan du skape trygghet i dag og i fremtiden? Hva med barna? Hva om det skjer en ulykke?

Les mer
image

Bevare og utvikle

Hvor mye bør du investere? Hvordan investerer du for fremtiden? Hvordan får du god kvalitet på investeringene?

Les mer
image

Skape

Hva må du sette av for gründervirksomhet? Hvordan kan du frigjøre mer tid? Eller utgjøre en forskjell?

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.