Hva er Financial Life Management?

Skrevet av Formue

Å skape store verdier er et mål for mange. Penger er ikke alt – men de kan øke din valgfrihet og bidra til et rikere liv her og nå. Hvordan får man ut potensialet som ligger i en formue? 

Det første møtet med finansnæringen kan få den mest selvsikre og suksessrike gründeren til å tvile på seg selv. En skog av investeringsalternativer må navigeres og et komplisert språk må læres. Mange ender opp med å jage avkastning for å øke sin formue, i stedet for å bruke tid på det som er viktig her og nå.

Hva er Financial Life Management?

Formue er et ord som gjenspeiler verdier og potensial. Den kan gi en evne til å utrette mer enn å skape avkastning. Den kan skape et rikere liv for deg og de rundt deg. Den kan gi trygghet og gjøre det mulig å leve det livet du ønsker. Den kan skape rom for nye ideer og bringe familien nærmere hverandre. Formues visjon, “Et rikere liv” gjenspeiler dette perspektivet. Våre råd skal bidra til mer enn god avkastning- de skal bidra til ro og velvære i livet til kundene. Vi kaller det Financial Life Management.

Hva gjør en Financial Life Manager?

Å håndtere en formue er ofte krevende. Det handler om mer enn penger i banken. Det handler om følelser, tilknytning til eiendeler, arv og generasjonsskifter, skatt, pensjon og mye mer. Mange mister oversikten.

– Som Financial Life Manager blir du en slags proaktiv rådgiver for hele kundens finansielle liv, sier Monicha Grønvold som bistår Formues kunder i Oslo.

– Når jeg treffer kunder for første gang og spør hva som er viktig i livene deres svarer de aldri høyest mulig avkastning, eller nevner fond de ønsker å invester i. De snakker om familien, om livsverket de har skapt eller om reisen de alltid har drømt om å gjøre. Kapitalforvaltningen er selvsagt utrolig viktig, men du må bruke tid på å bli kjent med kunden. Det handler om å forstå den finansielle situasjonen og lage en bra plan fremover, sier hun.

Blir en prosjektleder: Som Financial Life Manager blir du en slags proaktiv prosjektleder for hele kundens finansielle liv, sier Monicha Grønvold som bistår Formues kunder i Oslo.

Må gjøre en forskjell for kundene

Olof Nithenius, Financial Life Manager i Formue Sverige er klar på hva han ønsker å oppnå i sin rolle:

– Jeg ønsker å være i familiens tanker når de har store eller små spørsmål rundt alt som kan påvirke familien økonomisk, juridisk og skattemessig. Jeg ønsker å være den første eksterne personen, den betrodde motparten de henvender seg til.

– Kapitalforvaltere ser på prosenter, utvikling og grafer, mens rådgiveren som løfter blikket og ser utover avkastning utgjør en langt større forskjell for kunden. Som Financial Life Manager søker du å forstå alle typer risiko og muligheter i en velstående familie. Fra økonomi til jus, skatt, sikkerhet og relasjoner samt bistå med håndteringen av disse. Du ønsker også innsikt i hva som er viktig for kundene, hvilke mål de ønsker å oppnå, samt hjelpe dem å nå disse målene. Hvilke muligheter gir en formue? Hva vil de oppnå i myke og harde verdier?

Financial Life Management i Formue

Betrodd partner. -Det handler om å lytte mer enn du prater og  ikke forutsette ting. Man må ikke komme med ferdige løsninger og ikke legge ordene i munnen på noen, sier Olof Nithenius som bistår Formues kunder i Gøteborg.

Et spørsmål om tillit

Tillit er nøkkelen for lykkes som et Financial Life Management-selskap. At kunden kan, tør og vil åpne seg. Samtidig må rådgiveren forvalte tilliten godt og våge å utfordre kunden på riktig måte. Da får man samtaler som kan skape varige endringer i kundens liv.

– Det handler om å lytte mer enn du prater og ikke forutsette ting, ikke komme med ferdige løsninger og ikke legge ordene i munnen på noen, sier Nithenius.

– Kunden skal vite at deres betrodde Financial Life Manager har kontroll på hele det finansielle livet, er tilgjengelig, har den rette kompetansen og alltid setter dine interesser først. Da slipper man mange unødige bekymringer og kan sove godt om natten. Denne type rådgiving skaper fornøyde kunder. Jeg møter mange som har behov for en Financial Life Manager i livene sine, og det er en rådgivning få aktører i Norden tilbyr.

Kundene mener Formue er beste selskap innen Private Banking for åttende året på rad.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Kontakt oss