Formue kåret til Norges beste på private banking 8. år på rad

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formue har Norges mest fornøyde kunder innen private banking, viser 2023-undersøkelsen fra Kantar Sifo Prospera. – Vår viktigste oppgave er å ha fornøyde kunder og vi setter utrolig stor pris på alle de gode tilbakemeldingene. Svarene kundene gir er viktige i vårt videre arbeid med å styrke kundeopplevelsen, sier administrerende direktør Øystein Bø.

Hvert år foretar Kantar Sifo Prospera en undersøkelse der kunder av de enkelte Private Banking-selskapene, som består av både formuesrådgivere og banker, gir tilbakemelding på hvor tilfredse de er med kundeforholdet. Formue kåres til beste selskap innen Private Banking for 8. år på rad, ny toppscore for andre år på rad og vinner elleve av tretten kategorier.

Beste private banking aktør 2023 Formue på 1.plass, så Søderberg og deretter Nordea som nr.3

Formue er Norges beste på private banking i 2023 ifølge Kantar Sifo Prospera, og får sitt beste resultat noensinne.

– Jeg tror nøkkelen til at vi fortsetter å vinne denne viktige kåringen er at vi har hyppig og nær kontakt med våre kunder samt en solid forvaltningsmodell som leverer gode resultater også i turbulente tider. Vi er opptatt av å lytte til kundene og hele tiden utvikle tjenestene de har behov for. I år går vi mest frem på bærekraftige investeringer. Vår satsing på dette området blir verdsatt og vi vil fortsette å utvikle vårt tilbud der fremover, sier Bø.

Les mer om vår investeringsrådgivning her.

Setter etisk standard høyest innen private banking

Prospera ber kundene rangere de områdene som betyr mest i private banking-kundeforholdet. De fire viktigste er i nevnte rekkefølge; etisk standard, investeringskompetanse, kundeservice og digitale løsninger. Formue kommer best ut i alle disse kategoriene, og kundene er i år spesielt fornøyde med selskapets investeringskompetanse. Formue kommuniserer jevnlig resultatene fra porteføljene gjennom fysiske møter, digitale løsninger (app og webportal), webinarer og rapporter (last ned vår siste private equity-rapport her).

– Det er nyttig innsikt for oss å vite hva kundene verdsetter høyest i et kundeforhold. De fire kategoriene samsvarer veldig godt med hva vi over årene også har vært opptatt av å sette høyt, sier Bø.

– Vi ser også at vår hybride strategi, der personlig rådgivning i kombinasjon med gode digitale løsninger har vært en riktig retning å gå. Vi utvikler stadig våre rådgivere og våre prisbelønte digitale tjenester.

Oppdag Formueappen

Viktig for de ansatte å kåres til best på private banking

Bø trekker frem at prisen kommer som et resultat av en stor laginnsats fra hele organisasjonen.

– Jeg er veldig stolt av alle medarbeidere i Formue. Det er stort engasjement for våre kunder i alle roller i selskapet. Disse tilbakemeldingene inspirerer hele Formue i vårt arbeid med å fortsette utviklingen av kundeopplevelsen, sier Bø.

Vil anbefale Formue

I undersøkelsen kommer det også frem at Formues kunder er mest positive til å anbefale selskapet til andre.

– Det er mange aktører i bransjen og kundene er våre beste ambassadører. Tusen takk til alle som anbefaler oss videre og for tilliten så langt. Vi gleder oss til å utvikle våre tjenester videre i 2024 og i årene fremover.

Hva skiller Formue fra en ren Private Banking-aktør?

Verdiskapning utover avkastning

Wealth manager, asset manager, private banker, kapitalforvalter, formuesforvalter eller Financial Life Manager? Det er ikke lett å navigere i finansmarkedet. Vår oppgave som Financial Life Manager er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen, og at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

En stor meny av tjenester – mer enn  private banking

Å håndtere en stor formue er en krevende jobb med mange fallgruver, men også muligheter. Våre rådgivere hjelper kunden med å sette et mål for investeringsreisen, hvordan formuen skal føres videre til neste generasjon samt hvilke prioriteringer og forbedringsområder som finnes innenfor skatt, jus, pensjon, forsikring og regnskapsførsel. Basert på kundens behov kobler rådgiveren på våre dyktige pensjonsrådgivere, advokater eller regnskapsførere. Vi har også bærekraftrådgivere, kunstrådgivere og et eget Family Office som har spesialisert seg på å bistå familier med større formuer (Ultra High Net Worth).

Formue er en uavhengig kapitalforvalter og rådgiver

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Som et uavhengig selskap kan Formue velge de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette gir god verdi for deg som kunde. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Les mer om hva vår uavhengighet betyr for deg som kunde

Bærekraft i forvaltningen, men også i rådgivningen

Finansbransjen har en sentral rolle i å bidra til en bærekraftig omstilling med lavere utslipp. Derfor er det ekstra gledelig for Formue at vi kåres til beste selskapet innenfor bærekraftige investeringer i Private Banking-undersøkelsen fra Prospera. Vårt løfte til kundene er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering, såkalt transisjon.

Vårt Nordiske senter for Bærekraft og eierskap yter rådgivning rundt bærekraft til familier, deres investeringsporteføljer og til deres operative virksomheter. Bærekraftrådgiverne bistår kunder med oppstart av bærekraftarbeidet i egen bedrift. Det kan være oversikt over krav til bærekraftrapportering (taksonomi), veiledning mot lavere utslipp og hvordan bruke bærekraft som en konkurransefordel.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss