Meget god avkastning – tross alt

Skrevet av Fredrik Sjetne

For en investor er det sjeldent grunn til å frykte at resesjoner blir verdens undergang. Heller ikke denne gang inntraff undergangen. Vår anbefaling da krisen inntraff i mars, var å holde seg fast til strategien i en robust portefølje med god risikospredning, og ikke forsøke å posisjonere seg for dommedag. Det har gitt god avkastning.

Børsåret 2020 ble et svært innholdsrikt år, både på godt og vondt. Da vi startet året var verdensøkonomien i en klar ekspansjon, med voksende økonomier. Men som kjent satte koronavirusutbruddet en brå stopp for ekspansjonen.  Totale nedstengninger i samfunnet førte til fossefallskollapser på børsene og økonomiske redningspakker uten sidestykke.

Markedene kom tilbake

Håndteringen av pandemien sendte økonomien inn i en uvanlig dyp og rask resesjon. De negative økonomiske konsekvensene spredte seg på tvers av regioner, næringer og sektorer. Både globale aksjer og høyrenteobligasjoner kollapset.  Når aksjer og høyrenteobligasjoner faller så mye i verdi, følger ofte konjunkturutsatte råvarepriser med i dragsuget.

Figur 1: Erfaring fra tidligere kriser

Historiske erfaringer har vist at aksjemarkedet henter seg raskt inn igjen etter kriser og negative hendelser, jf. figur 1. Slik gikk det også denne gangen. Selv om resesjonen i 2020 rammet økonomien dypt og bredt, er det mye som tyder på at den ble sjeldent kortvarig. Siden månedsskiftet mars/april har det vært mest gode nyheter å forholde seg til i kapitalmarkedene, mye takket være at myndighetene kom til unnsetning med kreativ og ekspansiv bruk av både penge- og finanspolitikken.

Opp 13 prosent

Figur 2: Aksjeavkastning i 2020

Når vi ser tilbake på året som gikk, hadde de færreste ventet god avkastning i kapitalmarkedene med tanke på det vi gikk igjennom i første halvår. Men gjennom andre halvår tiltok den økonomiske veksten og risikofylte investeringer, som aksjer og høyrenteobligasjoner steg betydelig. Globale aksjer målt i norske kroner endte til slutt fjoråret med en oppgang på over 13 prosent, og det etter å ha falt rundt 15 prosent i løpet av første kvartal!

Norske kronen fikk en smell

Det er vanskelig å komme utenom utviklingen i den norske kronen når vi oppsummerer 2020. Da det sto på som verst i februar og mars svekket kronen seg betydelig mot både amerikanske dollar og euro. Kronekollapsen bidro til å dempe fallet i aksjemarkedet; investeringer i utenlandske aksjer blir mer verdt når kronen faller i verdi. Det er ikke spesielt overraskende at virusfrykten svekket den norske kronen. Norge er en liten, åpen økonomi og flyter på de bølgene verdensøkonomien skaper. Vi ser at kronen ofte svekkes når det blir slike uroligheter. Sett under ett i 2020, svekket kronen seg i underkant av syv prosent mot euroen, men styrket seg til slutt to prosent mot dollar som følge av en svak utvikling av denne valutaen gjennom året.

God avkastning i rentemarkedet

Figur 3: Renteavkastning i 2020

Pandemien ga også ekstreme utslag i rentemarkedet. Den mest risikoutsatte delen av renteporteføljen, som i likhet med aksjer hadde en utfordrende start på fjoråret, kom tilbake i løpet av andre halvdel av 2020. Globale høyrenteobligasjoner steg nesten tre prosent i året som gikk. Den minst risikoutsatte delen, en global portefølje av stats- og foretaksobligasjoner av høy kvalitet, steg fem prosent i verdi, jf. figur 3.

Våre kunder har robuste porteføljer med god risikospredning, Vår anbefaling da krisen inntraff i mars, var å holde seg fast til strategien som er lagt, og ikke forsøke å posisjonere seg for dommedag. Det har gitt god avkastning.

Ved inngangen til 2021 er det igjen optimismen som råder blant investorene, om enn ikke like utbredt som ved inngangen til fjoråret.

Del artikkel