Scan Her Wealth

Skrevet av Formue

En tredjedel av verdens formuer styres i dag av kvinner – en andel som er ventet å øke betraktelig i årene fremover. Når flere kvinner tar et aktivt eierskap til kapitalen de kontrollerer, endres dynamikken. De blir ledestjerner, og bidrar at gammeldagse holdninger brytes ned. Dette representerer et av de største og kanskje viktigste økonomiske skiftene fremover. I samarbeid med Kantar Sifo Prospera undersøkte vi hvordan kvinner i Skandinavia har bygget opp og forvalter sine formuer. Resultatet har gitt oss et unikt innblikk i hvordan skandinaviske kvinner ser på sin formue, hva det er som er viktig når de investerer, hvordan de fordeler tiden sin, og om det finnes likheter mellom de skandinaviske landene.

I dette webinaret møter du kvinner som investerer egen og andres kapital. Hva er viktig for dem når de investerer? Hvordan vil flere kvinnelige investorer påvirke kapitalstrømmene og finansbransjen?

Se opptaket her
Kontakt oss