USA: Stort fall i vekst og forventninger

Skrevet av Formue

Resultatsesongen for tredjekvartal er over. Resultatveksten i amerikanske børsnoterte foretak har gått gjennom en helomvending i 2019, etter flere kvartaler med sterk vekst i 2018.

I figuren sammenlikner vi faktisk resultatvekst i amerikanske selskaper med aksjeanalytikernes estimat for resultatveksten. Den blå linjen viser faktisk resultatvekst i selskapene i Standard & Poor’s 500-indeksen de siste tolv månedene. Den svarte linjen viser hva aksjeanalytikerne tror veksten vil bli i kommende tolvmånedersperiode.

For tredje kvartal 2019 vokste resultatet i medianselskapet i S&P 500-indeksen med seks prosent. Det er på samme nivå som i andre kvartal 2019 og svakeste veksttakt på nesten fire år. Ikke siden første kvartal i 2016 har veksttakten i resultatene vært lavere.

Selskapene i S&P 500-indeksen leverte gjennom flere kvartaler i 2018 den raskeste resultatveksten på ti år, godt hjulpet av skattekutt og økte marginer. Resultatveksten har siden toppen i andre kvartal 2018 avtatt med 16 prosentpoeng. Effekten av blant annet skattekutt har nå forsvunnet ut av tallene.

Rapportert og forventet resultatvekst neste tolv måneder har fulgt hverandre tett de siste 30 årene. I tråd med tidligere mønstre har aksjeanalytikerne kuttet sine vekstprognoser for de neste tolv månedene i kjølvannet av svakere resultatrapporter. Med andre ord: Aksjeanalytikerne bruker gårsdagens vær for å spå morgendagens vær. Det ville ikke passert på Meteorologisk institutt, men på Wall Street har det alltid vært slik.

Figuren er en påminner om at vi bør brukte lite tid på aksjeanalytikernes resultatprognoser. Den skarpe helomvendingen i resultatveksten sammenfaller med vårt syn på konjunktur de siste to årene. Konjunktursynet vårt er basert på objektive ledende indekser og ikke magefølelsen til analytikere på Wall Street.