Usikker verden – enklere løsninger 

Skrevet av Alexander Heiberg

Det er lett å bli usikker for tiden. Noen eksperter spår bedre tider. Andre spår en kraftig nedtur. Det er ikke lett å si hvem som har rett og hvem som tar feil.  

Det er ikke heller alltid et enkelt svar på alle spørsmål. Debatten om indeksfond versus aktiv forvaltede fond går igjen i mediene. Som de fleste debatter blir den fort polarisert. Det er ikke alltid indeksfond er det beste for alle. På samme måte som aktiv forvaltede fond heller ikke alltid er løsningen. Vi tror på å utnytte mulighetene som finnes i begge deler.

Les Christian Lies ukeskommentar: Bør du ha hele formuen i et indeksfond

Vi har lenge inkludert private equity og eiendom i våre anbefalinger. Denne type investeringer er ikke for alle, de er mer komplekse og krever at man tåler å være investert gjennom hele fondenes levetid (opp mot ca. 10-14 år). Til gjengjeld får man mulighet til å ta del av verdiskapningen utenfor børs. Mange av våre kunder har bygget opp bedrifter utenfor børs og kjenner seg godt igjen i denne typen investeringer. Vi registrerer debatten som går rundt Oljefondets adgang til å investere i nettopp private equity fordi fondet ønsker å ta del i verdiskapningen de ser vil skje der i årene fremover. Dette er et syn vi deler.  

Kan alltid bli bedre

Formue kan alltid bli bedre.  Vi kan bli bedre i alt fra hvordan vi gir råd til hvordan vi gjør investeringer. Vårt mål er å gjøre kompliserte ting enkelt. Vi skal fremover gjøre det enklere å forstå hvorfor vi anbefaler det vi gjør, enklere å gjennomføre våre råd og fortsatt sikre at det er sammenheng mellom det man får og det man betaler for. Da er det enda større sjanse for at våre kunder velger å følge våre råd både i dag og i fremtiden.  

Uavhengig formuesforvaltning er fortsatt en umoden bransje i Norge. Mange som ikke kjenner oss tror at vår rådgivning utelukkende består av å gi råd rundt investeringer. God investeringsrådgivning er en viktig del av det vi gjør. Men Formue kjennetegnes også av bred og dyp kompetanse innenfor alt fra personlig økonomi, investeringer, skatt, juss, regnskap og pensjon.

I februar tok jeg over som konstituert leder i Formue. En av mine viktigste oppgaver er å sørge for at kundene får dra nytte av den kompetansen Formue har på en enkel og forståelig måte slik våre kunder får best mulig forutsetninger for å ta de riktige valgene når de skal å bevare og utvikle sine verdier.    

Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Kontakt oss