Workshop for flere kvinner i finans

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Må sette mål: Fv. Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN fondene, Fredrik Steen, COO i Formuesforvaltning og Turid Solvang, daglig leder i FutureBoards var blant dem som møttes til workshop i Kvinner i Finans Charter. De er enige om at det må settes tydelige mål for å få opp kvinneandelen i finans.

 

Formuesforvaltning var vertskap da Kvinner i Finans Charter nylig holdt sin første workshop. Deltakerne delte erfaringer og inspirerte til videre arbeid for å øke antall kvinner i ledende stillinger og bedre kjønnsbalansen i spesialiststillinger.

− Kvinner har alt for lenge fått høre alt vi må gjøre for å få mer kjønnsbalanse i ledende stillinger i finans og i frontfinans. Nå er det toppledelsen og styret som må ta grep, sier Turid Solvang daglig leder i FutureBoards. Sammen med investeringsdirektør i SKAGEN fondene, Alexandra Morris er hun initiativtaker til Kvinner i Finans Charter. Inspirasjonen er hentet fra det engelske Women in Finance Charter som ble initiert av det britiske finansdepartementet i 2016. Charteret har hatt gode resultater i Storbritannia.  Rundt 400 finansinstitusjoner har signert charteret og nær to tredjedeler viser fremgang i forhold til de målene er satt. Ved å sette konkrete mål som er forankret i toppledelsen håper Solvang og Morris å se tilsvarende gode resultater innen finansnæringen i Norge.

− Resultatene fra Storbritannia viser at de som har signert charteret har en mye bedre utvikling enn de organisasjonene som ikke har signert. Vi tror også at charteret kan bli et fortrinn i rekrutteringen. Ikke bare blant unge kvinner, men også blant menn som ønsker å være i en organisasjon som setter søkelys på dette, sier Solvang.

Møtes på tvers i bransjen

Formuesforvaltning er founding partner til Charteret og var vertskap da medlemmene nylig avholdt den første workshopen.

− Her sitter konkurrentene i samme rom og har samme ambisjon. De er villige til å dele sine mål, meninger og metoder for å løfte hele bransjen i Norge. Det er helt fantastisk, og det vil gi resultater, sier Morris.

– Hva er neste steg?

– Alle som har signert må sette seg mål der skoen trykker hos dem. Det kan enten være at de ønsker flere kvinnelige ledere eller flere kvinner i spesialiststillinger innenfor områder som megling og forvaltning eller it. Charteret er forankret i selskapenes toppledelse og målene skal offentliggjøres på selskapenes webside slik at de blir forpliktende.

Gode diskusjoner

Rundt 25 deltakere fikk høre hvordan de jobber med kjønnsbalansen i NBIM, Storebrand, Formuesforvaltning og Sparebank 1 Gruppen.  I gruppediskusjonene ble det løftet frem alt fra språket i stillingsannonser til hvordan den digitaliserte arbeidshverdagen kan akselerere skiftet.

– Det er mye bra med en mer fleksibel arbeidssituasjon. Men det er viktig at dette praktiseres av begge kjønn. Vi må unngå at det blir en overvekt med kvinner som sitter på hjemmekontor for å tilpasse arbeidshverdagen i forhold til familien, var oppsummeringen fra en av gruppene.

Head of People & Processes i Formuesforvaltning Merete Borg Larsen ser et stort behov for å snakke mer sammen fremover.

– Vi har behov å lære av hverandre og derfor er samlinger som dette viktig. Det er fint å se at vi kan samarbeide på tvers av bransjen og fremover blir det viktig å være konkrete og sette tydelige mål.

Langt igjen

Så langt har rundt 25 selskaper signert charteret. Blant medlemmene er NBIM, Storebrand, Sparebank 1 Gruppen, Verdane, ABG Sundal Collier, Hadean Ventures. Morris og Solvang tror langt flere finansinstitusjoner vil forplikte seg til å følge charterets fire prinsipper.

− Jeg har jobbet i bransjen i flere tiår og har sett med sorg på at det har vært veldig lite nyrekruttering av kvinner opp igjennom årene. Dette engasjerer meg for jeg har hatt en fantastisk karriere og har det mye moro i frontfinans. Jeg er frustrert over at det er så få kvinner både i spesialiststillinger som megling og forvaltning, men også i ledende posisjoner, sier Morris.

– Nå setter vi fart og veldig mange av de store finansinstitusjonene har signert og flere kommer til etter hvert. Vi er langt unna mål. Det motiverer til å gjøre noe, sier Solvang.

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss