Skape

Samfunns-
engasjement

Har du en tydelig plan for hvordan du ønsker å realisere ditt samfunnsengasjement?

Mange av våre kunder ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Det handler ikke kun om penger, men også å kunne bidra med tid, kunnskap og nettverk.

Det er mange områder man kan engasjere seg i, f.eks. miljøet, fattigdom, idrett, utdannelse og kultur, for å nevne noen få. Noen ønsker å støtte lokalmiljøet mens andre vil jobbe med internasjonale saker. Det er mange måter du kan bidra på. Det viktigste er at du føler du bidrar positivt for en sak du brenner for.

Norska: 65 prosent av dem som gjør vår test har ingen plan for hvordan de skal realisere sitt samfunnsengasjement

Her er noen eksempler på måter å gi tilbake på:

  • Opprette en stiftelse, alene eller i samarbeid med andre
  • Gi penger til en stiftelse eller ideell organisasjon
  • Jobbe som frivillig i en organisasjon som jobber med en viktig sak for deg
  • Engasjere deg i en forening eller klubb i lokalmiljøet
  • Engasjere deg i en eksisterende stiftelse
  • Testamentere bort midler til en organisasjon eller stiftelse
  • Er du bedriftseier kan du også bidra til prosjekter gjennom den og inkludere ansatte i engasjementet

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss