Skape

Utvikle selskap

Har du planlagt for fremtidige investeringer i egen bedrift eller annen oppstartsvirksomhet?

En vanlig feil investorer gjør er å planlegge for dårlig. Om man driver en bedrift eller har gått inn i et oppstartsselskap kan det komme behov for å skyte inn mer kapital.

Finansiell planlegging

Dersom man ikke har planlagt for oppstartsvirksomhet kan det kreve at man må selge seg ut av andre investeringer på et uheldig tidspunkt. Er det behov for større uttak fra investeringsporteføljen de nærmeste årene bør ikke alle pengene plasseres i f.eks. aksjer, som har mer svingninger og høyere risiko for tap. Finansiell planlegging er en kontinuerlig aktivitet, og jo bedre man greier å planlegge jo bedre kan du tilpasse porteføljen din for å dekke dine fremtidige behov og oppnå dine mål.

Investere i vekstselskaper

Gründere og enkelte (modige) investorer investerer direkte i oppstarts- og vekstselskaper. Dette krever stor kompetanse og spesialkunnskap. Det er også mange som ikke har tatt innover seg kapitalbehovet som kommer i fremtiden for å følge opp investeringene og ikke bli vannet ut.

Kun et fåtall av selskapene vil lykkes, så du bør spre deg over mange selskaper. Dette er krevende med direkte investeringer. De aller fleste foretrekker å investere indirekte, gjennom venture capital- eller private equity-fond som spesialiserer seg på vekstselskaper.

Eksempel

Under er et forenklet eksempel på hva de beste forvalterne gjør for å lykkes med slike investeringer som godt illustrerer viktigheten av spredning og en plan for oppfølging av investeringene.

De sprer initielt 50 % av kapitalen i fondet på ca. 25 selskaper og reserverer 50 % kapital for selektivt å følge opp i selskaper. Løpende endringer i reservert kapital basert på utvikling i henhold til definerte milepæler.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss