Digitalisering og innovasjon i norsk næringsliv

Hva er status i den digitale transformasjonen av norsk næringsliv og hvordan jobber vi best for å dyrke frem en ny generasjon av norske hjørnesteinsbedrifter?

I videoen ovenfor kan du høre Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, oppsummere de viktigste temaene fra sitt foredrag på Formuesdagen 2017. (Trykk på CC eller tannhjulet på videoen for å skru på undertekster).

Formuesdagen 2017 handlet om hvordan norsk økonomi går fra særstilling til omstilling, og hvordan entreprenørskap og innovasjon former fremtiden.

Administrerende direktør i Formuesforvaltning, Øystein Bø, ledet Formuesdagen 2017. I tillegg hadde vi besøk av Lars-Henrik Røren, Torger Reve, Kristin Skogen Lund, Henrik Müller-Hansen, Karl Munthe-Kaas, Danae Ringelmann og Sindre Østgård.

Hele programmet for Formuesdagen 2017 finner du her.