Et vendepunkt i økonomien, fastslår OECD

Skrevet av Formue

Den 11. mars kom OECD med en oppdatering hvor de stadfester at den økonomiske vinden har snudd. Før vi ser nærmere på OECD-meldingen, la oss gå gjennom forholdet mellom konjunktur og avkastning i aksjemarkedet.

Veksten i økonomien kjennetegnes av alternerende perioder med tiltakende og avtakende vekst. Tiltakende vekst betyr at veksten i økonomien akselererer og at økonomien vokser i stadig raskere tempo. Avtakende vekst innebærer at økonomien bremser, og at økonomien vokser stadig mindre enn før. Historien har vist at økonomien og kapitalmarkedene er tett sammenvevd. Erfaringsvis har all historisk aksjeavkastning kommet i perioder med tiltakende veksttakt.

Den økonomiske veksten, ofte målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP), er derimot ikke mulig å observere i sanntid. For de fleste land rapporteres BNP kvartalsvis og med en betydelig forsinkelse. Bruttonasjonalprodukt er derfor først og fremst egnet for å si noe om veksten i etterkant og lite relevant for dem som ønsker å ligge i forkant av vendepunktene i kapitalmarkedet.

I Formuesforvaltning arbeider vi med konjunkturkronologiene fra det uavhengige analysebyrået Economic Cycle Research Insitute (ECRI) for å forstå skiftene i den økonomiske veksten. For å få tidlige signaler om vendepunkter i den økonomiske veksten, bruker vi ledende indekser, det vil si indekser satt sammen av indikatorer og nøkkeltall som historisk har beveget seg i forkant av de økonomiske syklusene. Etter signal fra ledende indekser varslet vi at den økonomiske veksten ville bremse allerede i juni 2017.

Først nå, nesten et og et halvt år etter, kommer OECD med en oppdatering som stadfester vår varslede oppbremsing i global økonomisk vekst. OECDs sene reaksjon er en påminner om at det har liten verdi å vente på offisielle datoer for konjunkturskift. Markedet venter ikke på offisielle kunngjøringer, og det er årsaken til at vi bruker ledende indekser i konjunkturanalysene våre.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]