Formue på Sjømatdagene

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

I utfordrende tider er det spesielt viktig å ha en god plan for sitt eierskap. Det var et av hovedbudskapene fra Formues administrerende direktør Øystein Bø til sjømatnæringen under Sjømatdagene på Hell i Trondheim denne uken. Rundt 380 representanter fra næringen var samlet for å diskutere kystens fremtid.  

2022 ble nok et rekordår for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner, en økning på 25 prosent, fra rekordåret 2021, ifølge Norges Sjømatråd. Urolig tider ga rekordhøye priser på blant annet laks, torsk, makrell, ørret, sei og sild. Selv om markedsutsiktene for næringen fortsatt ser bra ut, skaper innføring av grunnrenteskatten, økt geopolitisk usikkerhet og høyere renter bekymring i bransjen. 

Årets viktigste møteplass 

Med dette bakteppe samlet den nasjonale arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene denne uken medlemmer fra næringen til Sjømatdagene 2023. I over 30 år har representanter fra alle bransjer innenfor sjømatnæringen deltatt på denne konferansen, som har utviklet seg til å bli en stor og viktig møteplass for medlemmene. Årets tema var «Kystens Fremtid» og på scenen stod blant annet fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, utenriksminister Anniken Huitfeldt, sjeføkonom Elisabeth Holvik, advokat Bettina Banoun, styreleder i MOWI Ole Eirik Lerøy og Formues administrerende direktør Øystein Bø.  

– Må ha forutsigbare prosesser 

Bø pekte i sitt innlegg på at Norge trenger sterke næringer som sjømatnæringen når olje- og gassinntektene faller, og at det må skapes et klima for verdiskapning og omstilling der alle – også politikerne må bidra. 

– Politikerne må bidra med forutsigbarhet i prosesser som gjelder rammebetingelser for næringslivet, et skattesystem som fører til at kapitalen kan allokeres dit den kan virke mest produktivt og sikre at skapte verdier i størst mulig grad kan reinvesteres i eksisterende og nye bedrifter. Det må ikke skapes hindringer og ulemper for norsk kompetanse og norsk eierskap, sa Bø. 

– Både næringsliv og politikere må sette av langt mer til å lytte og faktisk ønske å forstå hverandres situasjon.  

Må skape før man kan dele 

Samtidig som sjømatbransjen er inne i en periode med større uforutsigbarhet og økt regulatorisk og politisk risiko, står mange bedrifter midt i eller foran et generasjonsskifte. Forskning viser at en av de største risikoene for familiebedrifter er evne til å gjennomføre generasjonsskifter.  

Les også artikkelen “Er vi de rette eierne for fremtiden?”

–  Det er flere grunner til det, men ofte handler det om dårlig kommunikasjon og manglende planlegging, sa Bø. 

– Som eier bør man stille seg følgende spørsmål; Hvilken risiko er jeg villig til å ta fremover? Bør jeg spre risikoen og ikke satse alt i en næring? Hva kreves av likviditet for meg privat for betaling av skatter? Hva betyr det for utvikling av bedriften? Hvordan forbereder jeg neste generasjon til å ta eieransvar?  

Avslutningsvis var Formue-sjefen opptatt av å fremheve kraften og evnen som ligger i formuer til å utføre.  

– I mer enn 25 år har vi i Formue jobbet med skapende mennesker. Formuende er viktige samfunnsressurser som er sentrale bidragsytere til nyskaping og omstilling av norsk økonomi. Formuer skaper muligheter og kan gjøre en forskjell. Vi må forvente at det ikke kommer til å bli enkelt å få til gode løsninger på alt. Derfor er det viktigere enn noen gang at den enkelte av oss – som er eiere – setter av tid og ressurser til å legge en god plan, slik at man er best mulig forberedt. 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss