Formuesforvaltning overtar pensjonsrågivningsteamet til Gabler

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Svært mange formuende nordmenn opplever at de ikke har kontroll på egen pensjonssituasjon. Det viser undersøkelser Formuesforvaltning har gjort. Nå overtar Formuesforvaltning Gablers pensjonsrådgivningsteam med Alexandra Plahte i spissen.

En spørreundersøkelse gjort blant potensielle kunder for Formuesforvaltning viser at over 40 prosent opplever at de ikke har kontroll på egen pensjonssituasjon. Funnet støttes av resultater fra flere av selskapets kundeundersøkelser. De viser at pensjon, sammen med arv og generasjonsskifte, er de områdene som kundene ønsker mer rådgivning rundt. Særlig kvinner etterspør dette høyt.

– Våre kunder spenner fra hardtarbeidende entreprenører som har skapt store verdier i selskaper de har bygget opp, til personer som har hatt suksess i næringslivet innenfor ulike sektorer. Disse tilbakemeldingene sier oss at behovet for informasjon er stort, også blant personer som har lykkes med å opparbeide en formue. Det er svært gledelig for oss at vi nå også kan tilby rådgivning innenfor pensjon fra et team som regnes som Norge ledende fagmiljø på området, sier Alexander Heiberg som er leder for Family Wealth Services i Formuesforvaltning.

Får et ledende fagmiljø på plass

Formuesforvaltning overtar Gablers pensjonsrådgivningsteam fra juni i år. Teamet ledes av profilerte Alexandra Plahte og regnes som Norges ledende fagmiljø innenfor pensjon. Formuesforvaltning er Norges største, uavhengige selskap innenfor rådgivning og forvaltning for formuende personer. Foruten investeringsrådgivning tilbyr vi juridisk rådgivning innenfor skatt, arv og generasjonsskifte, regnskapsførsel for investeringsselskaper samt kunstrådgivning.

– Vi ser frem til å få integrert pensjon som en del av vårt helhetlige tjenestetilbud til våre kunder. Nå vil vi kunne gi rådgivning både rundt individuell pensjon og pensjonsforsikring, lederavtaler samt til bedriftseiere rundt blant annet pensjonsspørsmål ved endring og oppkjøp. Det tror vi blir veldig verdifullt, sier Heiberg.

Bred tjenesteleveranse

Pensjon er et stadig viktigere tema for nordmenn. Samtidig gjør ulike ordninger og store valgmuligheter det komplisert å treffe gode beslutninger. Mens mange tidligere var sikret forutsigbarhet gjennom ytelsesbaserte pensjonsordninger, vil de fleste fremover i stor grad selv måtte ta ansvar for sin fremtidige pensjon. Pensjonsreformen har gitt nordmenn økt fleksibilitet og mange valgmuligheter, og denne utviklingen fortsetter med introduksjonen av egen pensjonskonto i 2021.

– Vi tror det fremover vil bli et større behov for informasjon, kunnskapsdeling og rådgivning rundt pensjon. Samtidig bidrar vårt nye tjenestetilskudd til å styrke Formuesforvaltnings posisjon som en «one-shop-stop» for kundene, sier Heiberg.

Startet i 1997

Alexandra Plahte er utdannet jurist og startet Steenberg & Plahte AS sammen med Erik Steenberg i 1997. Dette selskapet ble kjøpt opp av Gabler i 2015. Hun ser frem til å fortsette reisen med pensjonsrådgivning i Formuesforvaltning.

– Med på laget er mine gode og dyktige kollegaer fra Gabler; Hilde Nordstoga, Jørg Cordes og Bodil Bache. Vi er et team som har jobbet sammen i mange år, og vi håper vi kan bidra på tvers i organisasjonen. Vi ser frem til å bli en integrert del av det dyktige fagmiljøet i Formuesforvaltning, sier hun.

Ikke overrasket

Plahte sier hun ikke er overrasket over at også mange av Formuesforvaltnings kunder opplever pensjon som komplisert.

– Vi har jo alle typer kunder i dag. Min erfaring er at det på ingen måte trenger å være slik at interessen og forståelsen for pensjon har noen sammenheng med hva man ellers har fått til i næringslivet, sier hun og legger til:

– Pensjon er et fagområde som angår absolutt alle; både som privatpersoner og som ledere av, eller ansatte i, ulike virksomheter.

Hun mener at alle regelendringene og økt ansvar for egen pensjon medfører at nordmenn bør gå over fra å fokusere på pensjonsøkonomi for de eldste aldersgruppene, til å fokusere på livsfaseøkonomi for alle aldersgrupper.

– Vårt mål, som uavhengig fagpersoner, er å skape trygghet og verdier ved å synliggjøre aktuelle alternativer, gi hele bildet og dermed gi tilstrekkelig grunnlag for å kunne treffe riktige valg.

For Plahte og resten av teamet er det viktig at de kommer til et miljø som står for uavhengig og objektiv rådgivning.

– Vi er veldig glade for at Formuesforvaltning også er så tydelige på dette, ettersom det er det samme verdigrunnlaget vi står for.

Gleder seg til fortsettelsen

Pensjonsrådgiverne har i hovedsak jobbet med kunder innenfor store og små virksomheter, arbeidsgiverforeninger, arbeidstakerorganisasjoner samt andre interesseforeninger.

– Når det gjelder individuell rådgivning, er denne oftest rettet mot ansatte eller medlemmer hos kundene våre, men vi får også en rekke henvendelser fra privatpersoner. I prosesser med endring av tjenestepensjon brukes vi ofte som felles rådgiver for arbeidsgiver og de ansatte, sier Plahte og avslutter:

– Jeg gleder meg stort til å være med på å bygge opp pensjonsrådgivningsenheten i Formuesforvaltning.

Avtalen som er inngått mellom Formuesforvaltning og Gabler innebærer en virksomhetsoverdragelse til et nystiftet selskap der de fire pensjonsrådgiverne vil være ansatt. Det nye selskapet vil få navnet Formuesforvaltning Pensjonsrådgivning AS og vil eies 100 prosent av Formuesforvaltning.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.