Geografi kan påvirke din porteføljes risiko

Skrevet av Fredrik Sjetne

Risikospredning er et sentralt verktøy i arbeidet med å bevare og utvikle formuer. Sammensetningen av sektorer i dine investeringer kan avsløre om porteføljen bærer unødvendig risiko. La oss se litt nærmere på sektorsammensetningen i det globale aksjemarkedet.

Søylene i figuren illustrerer fordelingen av de 11 sektorene aksjer vanligvis deles inn etter i den globale aksjeindeksen MSCI All Country World (ACWI) og et lite utvalg av lokale og regionale MSCI-indekser. Vi har blant annet tatt med USA, Norden og fremvoksende markeder.

Fra figuren kan vi se at sammensetningen av sektorer varierer mellom land og regioner. Med andre ord hvor du investerer geografisk sett gir ulik fordeling av de sektorene du ender opp med i porteføljen. I USA får man for eksempel store andeler i informasjonsteknologi og kommunikasjon, men svært lite i sektorene materialer og industri, sammenlignet med Europa og spesielt Norden.

Når man bygger opp en investeringsportefølje, ønsker man å ta del i verdiskapingen som skjer i porteføljeselskapene. Fra et risikospredningsperspektiv er det hensiktsmessig å forsøke å ta del i alle verdens selskapers verdiskaping fremfor å utelukkende snevre fokuset inn mot en håndfull selskaper eller sektorer man har spesielt tro på.

En diversifisert portefølje på tvers av regioner og sektorer bidrar til å redusere unødvendige risikofaktorer som påvirker spesifikke sektorer eller selskaper innen enkelte sektorer.

Del artikkel