Gult trafikklys i kapitalmarkedet

Skrevet av Formue

I sum blinker det gult på trafikklysene i kapitalmarkedene. Det er meldingen fra tre av våre mellomlangsiktige og dynamiske markedsdrivere.

For å vurdere risikoen i kapitalmarkedene, støtter vi oss på objektive signaler fra et sett med markedsdrivere. Av de markedsdriverne vi ser på, er det tre som peker seg ut fordi de er mellomlangsiktige og dynamiske; nemlig momentum (dvs. kurstrenden i markedet), konjunktur (hvordan går det med økonomien?) og pengepolitikk (bedriver sentralbankene en stimulerende eller innstrammende rentesetting?).

Vi følger de tre nevnte markedsdriverne på tvers av 50 land verden over. Merk at markedsdriverne gir enten et positivt eller negativt signal, og i denne sammenhengen veier et signal fra et lite land like mye som fra et stort land. Når vi teller opp andelen positive signaler fra hele verden, får vi den blå linjen i figuren. Vi ser at linjen har beveget seg fra «rødt» til «gult» i år, for å holde oss til terminologien for trygg trafikk.

Historisk har realavkastningen i globale aksjer vært svak når det har blinket mest «rødt»; minus ti prosent i snitt pr. år justert for inflasjon når andelen «grønne» lys har vært 35 prosent eller lavere. Når andelen «grønne» lys har vært 65 prosent eller mer, har avkastningen vært meget god; i snitt 18 prosent på annualisert basis. Når andelen grønne lys har vært mellom 35 og 65 prosent – det vil si at man befant seg i «gul» sone, har realavkastningen vært så vidt over null; tre prosent i snitt siden 1990.

Gjennom vinteren og våren 2019 har det blitt tent stadig flere «grønne» lamper verden over på de trafikklysene det står «momentum» og «pengepolitikk» på. Trafikklyset som er merket «konjunktur», har fortsatt flest røde lamper. I sum har trafikklyset for markedsrisiko likevel beveget seg bort fra «rødt» og fare til «gult» og aktsom. Når vi går fra terminologi for trygg trafikk til finanssjargong, betyr det at bevisbyrden fra markedsdriverne våre heller i favør av nøytral og ikke lenger undervekt.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]