Historisk sterk periode for vekstaksjer

Skrevet av Formue

Vekstaksjer har siden 2006 gitt høyere avkastning enn verdiaksjer. Det er den lengste sammenhengende perioden vekstaksjer har utkonkurrert verdiaksjer. I det lange løp, de siste 87 årene, har verdiaksjer gitt høyere avkastning.

Ukens figur viser det relative styrkeforholdet mellom store amerikanske vekstaksjer og verdiaksjer fra 1933 og frem til i dag. Verdiaksjer er aksjer i selskaper hvor for eksempel inntjening eller bokført verdi av egenkapitalen er høy i forhold til markedsverdien av selskapet. Det er med andre ord selskaper som har lav pris i forhold til fundamentale tallstørrelser som resultat, omsetning, kontantstrøm, bokført verdi av egenkapital og så videre. Eksempler på slike selskaper er Johnson & Johnson, Exxon Mobile Corp og Walt Disney. Vekstaksjer er motstykke, det vil si aksjer med høy pris i forhold til slike fundamentale tallstørrelser. Blant vekstselskapene finner vi velkjente navn som Amazon, Facebook, Apple, Salesforce.

Bedre i verdi fra 1933

Fra 1933 og til i dag har verdiaksjer gitt en årlig gjennomsnittlig realavkastning på 6,7 prosent, mens vekstaksjer har gitt 3,5 prosent. Det er imidlertid ikke slik at verdi har utkonkurrert vekst til enhver tid. Figuren viser at styrkeforholdet mellom faktorene vekst og verdi beveger seg i sykluser, der verdiaksjer alltid har kommet tilbake med høyere avkastning enn i vekstaksjer.

De gråskraverte feltene representerer perioder med avtakende styrkeforhold mellom vekst- og verdiaksjer. Det er perioder der verdiaksjenes styrke tiltar. I perioder markert i grått, har verdiaksjer gitt en årlig gjennomsnittlig realavkastning på 15,9 prosent, mens vekstaksjer har gitt en årlig gjennomsnittlig realavkastning på 4,7 prosent. I perioder markert i hvitt har verdiaksjer gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 1,2 prosent, og vekstaksjer har gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 9,6 prosent.

Unormalt god avkastning i vekst

Merk at verdiaksjenes relativt svake avkastning de siste årene ikke skyldes svak avkastning som sådan. Avkastningen i både vekst- og verdiaksjer har vært høy det siste tiåret, men avkastningen i vekstaksjer har vært unormalt høy.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]