Høyspent bilkrig

Skrevet av Christian Lie

I det tyske aksjemarkedet har bilprodusenter som BMW, Volkswagen og Mercedes-Benz mistet fotfeste etter sommeren. EU har beskyldt Kina for å oversvømme det europeiske bilmarkedet med subsidierte og underprisede elektriske biler, og truer nå med importtariffer. Tysk bilindustri er under hardt press og en politisk kamp mot verdens største bileksportør Kina kan gjøre vondt verre.  

Kinesiske EV-giganter 

En kraftig vekst i eksporten av elektriske biler (EV) har bidratt til at Kina overtok andreplassen globalt fra Tyskland i 2022, og førsteplassen fra Japan i første kvartal i år. Kinesiske merker nådde åtte prosent av det globale EV-markedet i fjor, en økning fra nær null prosent i 2019. Andelen kinesisk-produserte EV i det europeiske markedet steg fra elleve prosent i 2021 til seksten prosent i 2022. Den ledende kinesiske produsenten BYD lanserer fem nye modeller i 2023, og forventer å oppnå en markedsandel på 15 prosent innen 2025. Selskapets ambisjon er å bli topp tre i Europa innen EV før 2030. BYD inngikk nylig en avtale med det tyske bilutleieselskapet SIXT om levering av 100.000 biler.  

salg av kinesiske elektriske biler

USA og EU med ulike tilnærminger 

USA har satt opp proteksjonistiske tollmurer, med importbegrensninger på kinesiske biler, komponenter og batterimaterialer. Som en del av statlige støtteordninger tilbys skattekreditter ved kjøp av amerikansk-produserte EV på minimum 12 milliarder dollar, i tillegg til subsidier og annen økonomisk støtte til amerikanske produsenter av biler og batterier. Amerikansk batteriproduksjon ventes å stige fra 100 gigawatt i 2022 til 800 gigawatt i 2025.  

EU på sin side har frem til nå hatt en mer åpen politisk linje mot Kina. Som følge av uenighet mellom medlemslandene er importbegrensninger eller forbud mot kinesiske investeringer i europeisk EV-relatert industri lite sannsynlig. At kinesiske leverandører allerede er essensielle i den europeiske bilindustriens verdikjeder begrenser sannsynligheten for en bilrelatert handelskrig ytterligere. 

Har du hørt Formuepodden? Hvis ikke, sjekk den ut her.

Striden tilspisses 

EU har nå varslet at de vil undersøke om kinesiske produsenter underpriser elektriske biler som distribueres i Europa, og har truet med importtariffer. Kina har respondert med å avfeie beskyldningene, og signalisert at eventuelle tiltak fra EU vil bli besvart. Det er ikke bilindustrien selv som står bak truslene fra EU, men politikerne. Flere toppledere i tysk bilindustri har riktignok gjort politikerne oppmerksomme på økende konkurranse fra øst, men de har ikke ytret ønske om konfrontasjon som kan føre til hevnaksjoner. Europakommisjonen undersøker derfor kinesiske brudd på internasjonal konkurranselovgivning uten en formell klage fra bilindustrien.  

EU har ni måneder på å gjennomføre granskingen, og vil konkludere med hvorvidt det er i EU sin interesse å innføre tolltariffer. Eventuelle tiltak må godkjennes av minst femten av de 27 medlemslandene, noe som kan bli en utfordring ettersom tyskerne i utgangspunktet er motstandere av tariffer, mens franskmennene er tilhengere. Forskjellen kan relateres til at franske bilprodusenter har begrenset eksport til Kina, mens eksempelvis de tre største tyske har 30-40 prosent av sitt salg i det kinesiske markedet, hovedsakelig i luksussegmentet.  

aksjekurser

Kina har lav terskel for hevnaksjoner 

De siste årene har vi mange eksempler på at kinesiske politikere velger å «straffe» vestlige virksomheter. Dette inkluderer «ordre» om forbruker-boikott av merkevarer, forsinkelse av toll-klarering, salgsbegrensninger og tariffer. På listen over ofre finner vi japanske biler, sør-koreanske TV-serier, kanadisk svinekjøtt, australske viner og minnebrikker fra amerikanske Micron. Et nylig eksempel er forbudet for offentlig ansatte om å bruke iPhone, noe som over natten reduserte Apple sin markedsverdi med 200 milliarder dollar. EU har lansert mini-handelskriger mot Kina tidligere, men som regel endt med å trekke advarslene tilbake i kjølvannet av kinesiske trusler. Eksempelvis beskyldte EU i 2012 kineserne for å eksportere subsidierte solcellepaneler til det europeiske markedet. Likevel er over åtti prosent av solcellepaneler som selges i EU i dag laget i Kina.  

Også i EU sin EV-granskning er det Kina som sitter med de sterkeste kortene. Potensielle mål er importen av tyske biler, franske viner eller italienske luksusprodukter. Ved å rette trusler mot flere EU-land, øker sannsynligheten for at EU samlet sett ikke får etablert et internt flertall for tariffer.  

Europeiske bilprodusenter frykter også at konflikten skal tilspisses slik at Kina begrenser eksporten av mineraler som er kritiske for produksjonen av elektriske motorer og batterier. Eksempelvis står Kina for over nitti prosent av litium, mangan, grafitt og sjeldne jordarter som brukes i EU, inkludert til produksjonen av magneter som inngår i elektriske motorer.  

Mottar du ikke ukeskommentaren på e-post? Meld deg på her.

Ingen vinn-vinn  

Skulle EU sin gransking ende med innføring av tariffer på import av kinesiske EV, er sannsynligheten høy for at Kina vil finne flere måter å skade europeiske bilprodusenter på, ikke minst de tyske. Finner man en minnelig løsning og våpenhvile inngås, vil det europeiske bilmarkedet forbli mer eller mindre åpent for kinesiske el-biler. I lys av kinesiske produsenters forsprang innen teknologi, distribusjon- og kostnadseffektivitet, vil dette bety stadig økende konkurranse og reduserte markedsandeler for europeiske aktører. Bilsektoren står for syv prosent av brutto nasjonalprodukt og arbeidsplasser i EU. 

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Del artikkel

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss