Industriproduksjonens påvirkning på aksjemarkedet

Bevare & Utvikle / Kim Ingwersen
2021-06-10
Industriproduksjonens utvikling vil påvirke aksjemarkedet

Det har vært en lang periode med høy vekst i global industriproduksjon. Utviklingen videre vil kunne ha en stor påvirkning på aksjer innenfor ulike sektorer.  

I forrige ukens graf skrev vi om råvareprisenes vekst og råvarenes tendens til å øke i verdi når den globale industriproduksjonen stiger. Dette har vi sett et klart eksempel på, og de siste månedene har råvareprisene økt kraftig i takt med økt industriproduksjon. En kombinasjon av lavere tilbud og økt etterspørsel har ført til en ubalanse i råvaremarkedene. Etter en lengre periode med høy vekst i industriproduksjon er det ventet at dette vil avta på sikt. Dette kan lede til store utslag for avkastningen for selskaper innenfor ulike sektorer.

Store avkastningsforskjeller mellom ulike sektorer

I figuren under kan man se at defensive sektorer har prestert vesentlig bedre i perioder med avtagende vekst i industriproduksjonen. Dette gjelder selskaper innen kommunikasjonstjenester, kraftforsyning, forbruksvarer og helsevesen. Eksempelvis har sistnevnte sektor historisk sett vist en årlig annualisert avkastning på nesten ti prosent under disse periodene.

I motsetning ser vi at sykliske sektorer har opplevd svake resultater når veksten i industriproduksjonen faller. Dette gjelder blant annet selskaper innenfor sektorene finans og energi. Finanssektoren slår dårligst ut med en årlig avkastning på rundt minus åtte prosent i disse periodene. Til gjengjeld har denne sektoren gitt en særdeles god avkastning når industriproduksjonen øker, på nær 20 prosent.

Hvis man ser på den amerikanske innkjøpssjefsindeksen (PMI), som er en økonomisk indikator for industribedrifter innen den private sektoren, lå den på 61,2 i mai. Dette er et høyt nivå i forhold til snittet de siste ti årene. Det finnes nå tegn til at industriproduksjonen vil avta, som igjen vil kunne gi utslag i sektoravkastningen fremover. 

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.