Råvareprisene har steget i takt med økt samfunnsaktivitet

Skrevet av Formue

Råvareprisene har steget kraftig det siste året som følge av at samfunnsaktiviteten har økt. Dette har ført til at flere råvarer har nådd rekordhøye priser. ​

Som man kan se i grafen under har råvareprisene hatt en enorm prisvekst siden begynnelsen av 2020 og frem til i dag. Prisstigningen har resultert i at nesten alle råvarene har steget til et prisnivå som er høyere enn når pandemien brøt ut. Av råvarene som er inkludert i grafen er det tekstiler som har steget minst, med en fin prisvekst på 40 prosent. Diverse råvarer, som blant annet består av tømmer, har nærmest doblet seg i pris på under et halvannet år.

Bidrar til økt inflasjonstiltak

Den økonomiske forbruksveksten har resultert i at etterspørselen etter råvarer har økt kraftig. Prisstigningene har ført til at noen av råvarene har nådd rekordhøye priser, som jern og kobber. De høye prisene er med på å drive opp inflasjonstiltakene, som har vært på lave nivåer i flere år. Det kan derfor se ut som at forbrukere må finne seg i å betale høyere priser for varer og tjenester ettersom flere økonomier ønsker å stabilisere seg når samfunnet gjenåpnes.

I først kvartal 2021 steg blant annet forbruksprisene med 2,6 prosent. Fed, den amerikanske sentralbanken, har dog uttalt at de venter en årlig gjennomsnittlig inflasjonsøkning på to prosent. Prognosene til Statista, som er hentet ut fra konsumprisindeksen, viser at vi vil se en inflasjon mellom 2,26 prosent og 2,5 prosent de neste fem årene. Dette er hakket høyere enn det vi har sett de fem foregående årene, som lå på 1,78 prosent i gjennomsnitt.

Påvirkning på valutaen og aksjemarkedet

Råvarer har en tendens til å øke i verdi når den globale industriproduksjonen stiger. Det har vi vært vitne til de siste månedene. Dersom vi derimot opplever at industriproduksjonen avtar kan dette føre til et fall i råvareprisene. I perioder med avtagende vekst i global industriproduksjon har råvareprisene falt i åtte av 11 tilfeller. Dette vil ha stor påvirkning på flere sektorer i aksjemarkedet. Et fall i råvareprisene pleier også å dra den norske kronen nedover, noe som kan gi en god valutaeffekt for investorer som er høyt vektet i utenlandske aksjer. 

Kontakt oss