Økte fraktkostnader resulterer i dyrere varer

Skrevet av Fredrik Sjetne

Kostnader for å frakte varer over verdenshavene har skutt i været det siste året på grunn av globale flaskehalser. Dette kan føre til dyrere varer og presse en allerede tiltakende prisvekst videre. 

I ukens graf har vi illustrert utviklingen i Shanghai Shipping Exchange China Containerizedindeks. Indeksen er konstruert for å reflektere prisutviklingen på å sende en container på et utvalgt av shippingruter fra kinesiske havner til store deler av verden. 

Grafen viser hvordan prisen for én container har eksplodert det siste året. Fra mai og frem til i dag har gjennomsnittlig containerpris fra kinesiske havner økt over 200 prosent. Bare for shippingruten mellom Shanghai og havnen i Rotterdam har prisen for en 40 fots container steget fra 1830 til 10.522 amerikanske dollar, en økning på over 524 prosent.

Globale flaskehalser

Gjennom pandemien har privat forbruk, særlig i modne økonomier, i stor grad blitt dreid fra tjenester til varer. En høyere etterspørsel etter varer i kombinasjon med en rekke globale flaskehalser, som er en bedriftsfaktor som hindrer full virksomhet. Faktorer som sprengt kapasitet ved en rekke havner, mangel på containere og lave varebeholdninger har bidratt til å presse frakteprisene til himmels. I tillegg gikk et skip på grunn i Suez-kanalen og blokkerte en viktig transportrute tidligere i år. 

Dyrere varer

Over 80 prosent av global varehandel fraktes fra produsenten til forbrukere via sjøveien. Samlet sett utgjør transportkostnader kun en liten andel av den samlede produksjonskostnaden. Men for enkelte rimelige varer, som billige møbler, kan fraktkostnaden nå komme opp i litt over 60 prosent av varens verdi ifølge analyseselskapet Sea-Intelligence, skriver Bloomberg. 

Kontakt oss