Inflasjonsvekst: Varseltegn for flere selskaper

Skrevet av Formue

Den amerikanske sentralbanken (Fed) økte i forrige måned sine inflasjonsprognoser for 2021. Historien har vist at en økning i inflasjonen kan være et et varseltegn for flere selskaper innen ulike bransjer, deriblant it-selskapene.

Feds stiumlipakker i første kvartal i år ligger på nærmere 3000 milliarder dollar, ifølge Forbes.  I tillegg ble det gitt rundt 2200 milliarder dollar i begynnelsen av pandemien. For å sette dette i perspektiv ble det gitt rundt 800 milliarder dollar under finanskrisen, som på dette tidspunktet ble oppfattet som et uhyre høyt beløp.

Inflasjonsprognosene har økt

De enorme beløpene har satt fart i den økonomiske aktiviteten. Kombinert med den effektive vaksineringen som pågår i USA, har arbeidsledigheten falt ned til seks prosent. På det verste, i april 2020, lå tallet på 15 prosent.  Dette har ført til at Fed har økt sine inflasjonsprognoser for 2021, fra 1,8 prosent i desember til 2,2 prosent i mars.

I figuren under kan man se utviklingen av inflasjonen de siste årene. I etterkant av finanskrisen satt Fed et mål om en inflasjonsstigning på to prosent årlig. Utenom en kort periode i 2012 og 2018 har inflasjonen ligget på et betydelig lavere nivå.

Vil påvirke ulike bransjer

Undersøkelser viser at amerikanske forbrukere tror at inflasjonen vil stige i tiden fremover. I februar mente forbrukere at man vil se en inflasjon på 3,3 prosent de neste 12 måneder. Dette er en økning fra 2,5 prosent i slutten av 2020. Selv om dette ikke er spesielt høyt, sett i et historisk perspektiv, kan en plutselig økning i inflasjonen bli en tung bør for mange selskaper. Det skyldes at det kan ta lang tid å få forbrukere til å betale mer for deres produkter/tjenester.

En analyse utført av Putnam Investments i perioden fra 1975 til 2020 viser at inflasjonsnivåene påvirker forskjellige bransjer svært ulikt. I deres tabell under kan man se at avkastningen for telekommunikasjonstjenester, matvarehandel og energiselskaper i perioder der inflasjonen har vært høy, har vært over ti prosent bedre sammenlignet med den gjennomsnittlige årlige avkastningen. Dette er varer og tjenester som ofte blir kategorisert som essensielle. På motsatt ende av skalaen har man selskaper innenfor programvare og tjenester (typiske teknologiske vekstselskaper) som i perioder med høy inflasjon har hatt 30 prosent lavere avkastning sammenlignet med gjennomsnittlig årlig avkastning.

 

Dersom inflasjonsøkningen blir reell kan dette derimot være en fordel for typiske verdiselskaper, som har gitt en større gevinst for aksjonærene sammenlignet med vekstaksjer i første kvartal 2021. En økning i inflasjon kan derimot være et varseltegn for investorer som er tungt vektet i teknologiselskaper.

Kontakt oss