Jorunn Hancke Øgstad “Nye malerier”

Skrevet av Formue

Jorunn Hancke Øgstad er for tiden aktuell med utstillingen Nye Malerier i galleriet på Formues hovedkontor i Oslo.

Jorunn Hancke Øgstad (f. 1979, Bærum, Norge) utforsker abstraksjon gjennom en kunstnerisk praksis som hovedsakelig fokuserer på maleriet. I anledning av utstillingsåpningen inviterte vi til en kunstnersamtale mellom Jorunn Hancke Øgstad og seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Andrea Kroksnes. Her kan du se samtalen som gir et innblikk i utstillingen og kunstnerskapet.

Bruker tekstilfarge, epoxy og plast

Øgstad benytter både tradisjonelle og utradisjonelle materialer som tekstilfarge, epoxy og plast på upreparerte lerreter. Ved å utforske materialenes kvaliteter etterligner hun ulike maleriske prosesser og teknikker, med referanser til et bredt felt i kunsthistorien. Her finner man pek til svært varierte epoker som abstrakt-ekspresjonisme, pop art, gatekunst eller 1900-tallets spirituelle abstraksjon.

Maleriene er ansamlinger av tilsynelatende spontane og prefabrikkerte strøk og sjikt, uten at det er helt klart hvilken kategori de tilhører. De ulike pekene til historien, samt bruddene i maleriflatens logikk, brukes bevisst som en lek med blikkets forflytning på flaten. Det åpner opp for søking i billedflaten, etter komponentenes originalitet, tilblivelsesprosess og referanser.

Øgstad har over lengre tid brukt tekstil pigment i sin praksis. I 2019 begynte hun å eksperimentere med materialer som plast og epoxy. Dette har vært grunnlaget for kunstverkene i utstillingen Nye Malerier på Formue. De 11 maleriene i utstillingen representerer alle blandingsteknikk med en kombinasjon av organiske og uorganiske materialer.

– Konsentrert om abstrakt maleri

– Siden uteksaminering på KHIO i 2009 har jeg konsentrert mitt kunstneriske virke om abstrakt maleri. Forskningsvirksomheten har utgangspunkt i grunnleggende spørsmål omkring maleriets muligheter, begrensninger og betingelser som kunstform, sier Øgstad.

– Jeg vendte interessen mot maleriet i 2009, da diskusjonen om «det transitive maleriet» entret kunstdiskursen, blant annet diskutert av kunsthistorikere som David Joselit, Isabelle Graw og Jan Verwoert. Teoriene så på hvordan post-konseptualistiske kunstnere begynte å male igjen, og hvordan samtidsmaleriet ble programmert som et slags hybridmaleri, deltagende i et nettverk utenfor seg selv. Arbeidet mitt med maleri springer ut av denne samtalen og utviklingen av den. 

Våre kunstrådgivere besøkte Jorunn på atelieret i forkant av utstillingen for å følge forberedelsene.  I dette video-intervjuet gir hun et innblikk i måten hun arbeider på og viser et utvalg av maleriene mens de var i prosess:

Soloutstilling på Frieze London

Øgstad har stilt ut på flere anerkjente visningssteder i Norge og internasjonalt. Høydepunkter inkluderer soloutstilling på Kunsthall Oslo i regi av Munch-museet i bevegelse og solopresentasjon på den prestisjefylte kunstmessen, Frieze London. Hun er representert ved galleri Vi, Vii, som flytter til nye lokaler i Bjørvika på nyåret. Galleriet planlegger en soloutstilling med Øgstad i 2021.

Ønsker du å se utstillingen? Ta kontakt med din rådgiver eller våre kunstrådgivere på kunst@formue.no.

Kontakt oss