Kan man hacke et valg?

Skrevet av Formue

I et valg med små marginer vil dårlig IT-sikkerhet i valgsystemene kunne vippe valget den ene eller andre veien, men kanskje mest alvorlig: Det kan skade legitimiteten til valget.

Dette er høyaktuelt i dagens presidentvalg i USA. Beskyldninger om muligheter for juks og konspirasjonsteorier rundt presidentvalget florerer på nett. President Donald Trump har gått hardt ut mot poststemmene og mener denne ordningen legger til rette for juks.  Men det har vært lite oppmerksomhet om mulighetene for dårlig IT-sikkerhet og at valget kan hackes.

Stort ansvar lokalt

Informasjonskampanjer som sprer falske budskap, er noe som har kommet for fullt de siste årene. Motivene fra dem som står bak er ulike, men vi ser at dette i stadig større grad fører til en polarisering i den vestlige verden. Det fremhever ulikheter og er ment for å påvirke i den retningen aktørene tenker er mest hensiktsmessig for deres egeninteresse. Vi vet at hackingen fra de russiske grupperingene FancyBear og CozyBear rettet seg mot informasjonsmanipulering, men om de også gikk inn for å faktisk endre eller slette stemmer i presidentvalget i 2016 vet vi ikke hundre prosent.

Slik det amerikanske valget er organisert er det noen få vippestater som i realiteten svinger valget den ene eller andre veien. Det finnes ingen sentral enhet som organiserer valget i hele USA. Det er organisert lokalt. Det ligger med andre ord et enormt ansvar på dem som organiserer valget i vippestatene.

Hacking har skjedd før

Det ble i 2017 kjent at valgsekretariatet i staten Georgias var hacket, og etterforskningen viste at de over tid hadde nedprioritert IT-sikkerhet. De hadde ikke tatt grep selv om de ble varslet om svakheter, og motarbeidet de som ønsket å kikke dem i kortene. Staten hadde i tillegg ingen backupløsning, og benyttet kun digitale stemmeurner. Da de ansvarlige dessverre, etter egne utsagn ved en feil, slettet serveren og backupen av serveren alt kjørte på var det vanskelig i etterkant å finne ut av hva som hadde skjedd.

Vi vet videre at nettsider for velgerregistrering har vært angrepet, men da stort sett med mål om å ta ned siden, og ikke for å lage falske velgere.

Selv om det er bevist at maskinene som benyttes i selve valget i mange tilfeller er relativt enkle å hacke hvis man har fysisk tilgang, er det ikke rapportert at dette faktisk er gjennomført. Dette skyldes nok at det vil være en lite effektiv måte å manipulere et valg på hvis man er en fremmed stat. I et scenario der de interne stridighetene eskalerer ytterligere vil dette nok være en mer aktuell problemstilling. Man kan for eksempel se for seg at lokale aktivistgrupper går sammen og manipulerer mange maskiner over en hel stat eller county. Da vil ikke resultatene fra maskinene som er manipulert skille seg ut, og stemmene fra maskinene vil telle med i resultatet. En viktig målsetning når man hacker noe er å ikke bli oppdaget.

Tre vanlige måter å påvirke

Manipulering av folket som skal stemme har vist seg å være den enkleste og rimeligste måten å påvirke valg, og dette gjelder ikke bare i USA. Det er spesielt tre metoder som benyttes:

  • Falske nyheter som spres via ekte eller falske profiler på sosiale medier
  • Robot-kontoer på sosiale medier sprer visse synspunkt, både falske nyheter og meninger fra ytterliggående stemmer. De følger også aktive kontoer for å gi disse mange følgere, og mer oppmerksomhet.
  • Bevisste lekkasjer av informasjon som er stjålet via hacking eller lekkasjer, for eksempel Hillary Clintons e-post

Angår dette oss?

Innbyggere i Norge og Sverige vil kunne benyttes til å bygge kredibilitet rundt falske kontoer og nyheter ved at hackede kontoer deler og liker innholdet. Samtidig er det verdt å tenke at vi også snart skal ha valg, og manipulering av den offentlige diskusjonen i stor grad vil fungere også hos oss. Informasjonskampanjer kan brukes til å forsterke enkeltsaker og fremheve visse synspunkt eller påstander. For eksempel hvis en politiker på et eller annet tidspunkt har sagt eller gjort noe dumt. Det trenger med andre ord ikke være løgn eller falske nyheter, men det kan likevel påvirke på den måten at en part i valget må bruke tid på å prate om andre ting enn politikk..

Hva kan du gjøre?

Ditt bidrag er med andre ord å beskytte dine sosiale medier-kontoer for hacking, samt å være kritisk til hva du leser.

Det er ikke usannsynlig at det vil komme påstander om juks etter nattens valg. Får dette rotfeste vil det være negativt for demokratiet i USA, men kanskje ikke ødeleggende. Hvis valget i tillegg skulle vise seg å være hacket på en eller annen måte, vil det få mye større konsekvenser.