Kraftig vekst i antall SPACs: Hvordan påvirkes pe-bransjen?

Finansmarkedene har de siste årene vært preget av lave renter. En konsekvens av dette har vært økt kapitalflyt til alternative investeringer og økning i antall børsskall eller såkalte SPACs (special purpose acquisition company).

Et SPAC er enkelt forklart et børsnotert selskap som har til hensikt å kjøpe opp selskaper som er privateid eller notert på en annen børs. Dette innebærer blant annet at privateide selskaper kan tas på børs gjennom «bakdøren» og dermed unngår den tradisjonelle og mer omfattende børsnoteringsprosessen.

Figuren viser at antallet SPACs er betydelig høyere i USA enn Europa. Dette er hovedsakelig grunnet et høyere reguleringsnivå i det europeiske markedet. Ifølge Pitchbook (2021) pågår det i dag dereguleringsprosesser som kan medføre en markant økning i antallet europeiske SPACs i 2021.

Oppblomstringen av SPACs har både positive og negative konsekvenser for private equity-bransjen, som i likhet med SPACs, investerer i privateide selskaper. En positiv konsekvens er at private equity-forvaltere kan selge selskaper til SPACs. Samtidig medfører SPACs større konkurranse som igjen kan føre til økt selskapsprising.

I en undersøkelse gjennomført av investeringsselskapet Hamilton Lane (2020) er det ingen private equity-forvaltere som oppgir salg til SPACs som den mest sannsynlige salgsmetoden de neste 12 månedene. Samtidig oppgir en femtedel av forvalterne at salg til SPACs er salgsmetoden med lavest sannsynlighet. Vi følger spent med på utviklingen videre og konsekvensene SPACs vil ha for private equity.