Markedsbrev oktober 2017

Skrevet av Formue

Kraftig oppgang i utviklede aksjemarkeder

Momentum i aksjemarkedet er vedvarende sterkt.

Utviklede aksjemarkeder steg i verdi, mens fremvoksende falt.

De aller sikreste renteinvesteringene falt i verdi, mens høyrenteobligasjoner steg i kurs.

Hele markedsbrevet for oktober kan du laste ned her.