Økonomer som spår: Vanskelig å slå konsensus

Skrevet av Formue

Hver dag publiseres det makroøkonomiske nøkkeltall som gjenspeiler tilstanden i den amerikanske økonomien. Disse tallene bruker makroøkonomene til å lage estimater på fremtidige markotall i et forsøk på å forutse utvikling i økonomien.  Mange makroøkonomer bommer grovt, viser nye tall.

Hensikten med å utarbeide estimater er å ligge i forkant av endringer i økonomien som vil gi utslag i kapitalmarkedene. Vi har samlet inn over 700 000 enkeltestimater for amerikansk økonomi siden 1998 og frem til i dag. I underkant av 200 økonomer har deltatt med prognoser som er knyttet til over 17 000 ulike publiseringer.Tallene er publisert av både private institusjoner og offentlige organisasjoner.

Rangert etter treffsikkerhet

Vi har sammenliknet hver enkelt økonom opp mot konsensus, dvs. medianestimatet, som er den midterste spådommen i en rekke av prognoser. Konsensusestimatet, som vi for dette formålet kaller «Mr. Median», kan brukes til å måle om det finnes økonomer som systematisk klarer å forutse nøkkeltallene bedre enn andre økonomer. Dette gjøres ved å rangere økonomene etter hvor mye estimatene deres bommer, nøkkeltall for nøkkeltall. Økonomen som har den beste prognosen for et gitt nøkkeltall, får den laveste rangeringen, og økonomen som har den nest beste prognosen får den nest laveste rangeringen, og så videre. Dersom 50 makroøkonomer har estimert hvor høy arbeidsledigheten i USA skulle bli i 1. kvartal 2019, så har vi rangert de 50 økonomene etter hvem som traff best. Den som som traff best fikk en rangering på 1/50, tilsvarende to prosent, men nestemann var 2/50, dvs fire prosent og den økonomen som havnet nederst fikk 100 prosent. Vi har deretter rangert økonomene fra beste til dårligste ved å følge deres gjennomsnittlige rangering over tid. Kravet for å bli med i rangeringen er at hver økonom har bidratt med minst 500 estimater.

Vanskelig å slå “Mr Median”

Gjennomgangen av alle makroprognoser siden 1998 viste at det er svært vanskelig å slå «Mr. Median» over tid. I tabellen til høyre har vi listet opp de fem beste og fem dårligste økonomene i databasen. Fra tabellen ser vi at det er kun to av i alt 178 økonomer som gjør det bedre enn konsensusprognosene, nummer tre på listen «Mr. Median» . Altså er det over tid en bedre strategi å stole på konsensusprognosene som ofte kommer i forkant av publisering av viktige nøkkeltall enn å lytte til enkeltøkonomer.

Merk at det å følge medianen krever verken kompetanse eller intelligens. Sånn sett vil en «Mr. Median» – en som aldri har egne meninger, men pakker ordene sine inn i kameleonens drakt – over tid overraske som en jevnt over svært god makroøkonom. Og «Mr. Median»-effekten er naturligvis ikke begrenset til makroøkonomi.

Kanskje du kjenner til en «Mr. Median» selv, en kameleon som alltid passer på å unngå å stå på gal side når taperne kåres?

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Del artikkel