Rekordhøye summer under årets halloween-feiring

Skrevet av Formue

Under pandemien har det blitt brukt mindre penger under høytider. Nå ventes det derimot at forbruket til halloween-relaterte varer vil nå et rekordhøyt beløp. Formuesforvaltnings kunder har flere selskaper innenfor forbrukersektoren gjennom våre aksje- og renteløsninger.

Opprinnelsen til halloween-feiringen stammer fra irske og britiske innvandrere som dro til USA på midten av 1800-tallet. Denne feiringen har økt markant i popularitet de siste tiårene i Norge, og det er liten tvil om at den norske markeringen har blitt påvirket av kommersiell populærkultur i USA. Mens noen forbinder denne høytiden som en morsom feiring med venner og familie, assosierer andre det med kommersialisering og overforbruk.

Begge sider kan det helt klart argumenteres for, men at det er sterke kommersielle kreftene rundt høytiden er dog vanskelig å argumentere mot. Ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank vil nordmenn bruke rundt 750 millioner kroner på årets halloween-markering, mens en av tre nordmenn mener at feiringen er meningsløs.

Rekordhøye summer 

Et land som er kjent for å bruke svimlende beløp på kommersielle høytider er USA. Skal vi tro National Retail Federations (NRF) årlige undersøkelse planlegger amerikanerne å bruke 10,1 milliarder dollar på halloween-relaterte varer i år. Dette er over to milliarder dollar mer enn året før. Som man kan se i figuren under er det anslått at det vil bli brukt rundt 9,5 milliarder dollar på kostymer, dekorasjon og godteri alene.

Det er estimert at 65 prosent av alle amerikanere vil feire halloween i år. Det er en økning på syv prosent fra året før. Denne økningen er mest sannsynlig relatert til mildere koronarestriksjoner. Som et resultat av at flere tar del i feiringen øker også gjennomsnittsforbruket. NRF anslår at en gjennomsnittsamerikaner vil bruke over 100 dollar på kostymer, godteri, dekorasjoner og gratulasjonskort relatert til feiringen.  

Flere forbruksselskaper i vår portefølje 

I våre aksjeløsninger er rundt 20 prosent investert i selskaper innenfor forbrukersektoren. Dette tilsvarer rundt 100 selskaper fra hele verden og i overkant av fire milliarder kroner. I kundenes porteføljer finner man blant annet selskaper som Amazon, Orkla, Nestlé og Hennes og Mauritz. Disse investeringene er derfor en del av vår veldiversifisert portefølje, som også består av andre sektorer innenfor aksjer- og obligasjoner og andre aktivaklasser som blant annet eiendom og private equity. Når vi velger forvaltere for kundenes kapital er vi opptatt av at de har integrert bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Vi følger løpende opp at de utvalgte forvalterne gjennomfører den strategien og skaper de resultatene som er forespeilet.

Kontakt oss