Scan Her Wealth – en kartlegging av formuende skandinaviske kvinner

Skrevet av Formue

En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. Andelen forventes å øke betydelig de kommende årene.  Vi har spurt 400 formuende skandinaviske kvinner hva de ønsker å oppnå med sin kapital, hva som er viktig når de investerer, og hva formuene betyr for dem. 

Av Carl Sjöström, Chief Marketing Officer i Formuesforvaltning/Burenstam & Partners

Når vi slår på TV-en, leser børssidene i avisene eller søker på økonominyheter i sosiale medier, ser vi et stadig vanligere syn: Kvinnene er mer og mer synlige, de står bak makroanalyser og kommenterer børsens opp- og nedganger. Finansbransjen har i mange tiår vært dominert av menn. På begge sider av bordet. Likeså er det sannsynlig at både formuesrådgiveren og den finansielle beslutningstageren er en mann.

Men dette er i ferd med å endre seg. En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. En andel som man forventer vil øke betydelig de kommende årene. Vi står foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon. Historisk sett har familieformuer som oftest vært kontrollert av menn. De har fattet de store investeringsbeslutningene, og tidligere generasjoners formuer ble ofte overført fra menn til menn. Dagens arvinger er mye mer likestilte.

Historisk sett har familieformuer som oftest vært kontrollert av menn. De har fattet de store investeringsbeslutningene, og tidligere generasjoners formuer ble ofte overført fra menn til menn. Dagens arvinger er mye mer likestilte.

Et stort økonomisk skift

Carl Sjöström, Chief Marketing Officer i Formuesforvaltning

Antallet kvinnelige økonomiske beslutningstagere øker stadig, og de baner vei for fremtidige generasjoner. Når flere og flere kvinner aktivt kontrollerer sitt eierskap, endres dynamikken. Kvinnene oppnår økonomisk selvstendighet og innflytelse. De blir forbilder og bidrar til at gamle strukturer sakte brytes ned. Dette representerer en av de største, og kanskje viktigste, økonomiske skiftene for fremtiden. I vår hverdag som formuesrådgivere ser vi dette skiftet ta form. Ettersom vår visjon er å gi våre kunder Et Rikere Liv, involveres vi i diskusjoner som går lenger enn bare den finansielle formuen. Derfor er det virkelige resultatet av Formuesforvaltnings rådgivning større enn den økonomiske avkastningen.

Vi må tørre å spørre

Vi vil hjelpe kundene med å få ut det beste av sine formuer og potensial. Men for å komme dit må vi iblant stille ubekvemme spørsmål, nye spørsmål som vi stadig søker svar på. Scan Her Wealth er et resultat av nye spørsmål som er blitt stilt.

Scan Her Wealth er et resultat av nye spørsmål som er blitt stilt.

I denne undersøkelsen har vi intervjuet 400 skandinaviske kvinner med en betydelig finansiell formue. I de kunderelasjonene der beslutningstageren er en kvinne, erfarer vi ofte at diskusjonene blir både overgripende og langsiktige. Det er gode egenskaper når det gjelder å bevare og utvikle familieformuer.

Les rapporten her

At det følger stort ansvar med en formue, er tydelig hos våre kvinnelige kunder. Det er et press som er både utfordrende og iblant tyngende. Vår undersøkelse viser blant annet at en stor majoritet av kvinnene er interessert i både å investere bærekraftig og få en høy avkastning på kapitalen. Det er derfor ikke helt uten betydning hvem som kommer til å styre kapitalen i fremtiden.

Del dine tanker med oss

Med denne rapporten ønsker vi å løfte frem drømmer, tanker og utfordringer fra en kundegruppe som kommer til å få langt større innflytelse. Mange av dere lesere kommer nok til å kjenne dere igjen i kvinnenes tanker og ønsker.

Nøl ikke med å dele dine tanker med oss.

I et unikt samarbeid med Kantar Sifo Prospera har Formuesforvaltning og vårt svenske datterselskap Burenstam & Partners undersøkt hvordan formuende 400 skandinaviske kvinner har bygd opp og kontrollerer sine finansielle formuer. Undersøkelsen ble gjort høsten 2020. Last ned rapporten her.