Sesongvariasjoner i kronekursen: Svak om høsten

Skrevet av Formue

Vi får ofte høre at den norske kronen typisk svekker seg på høsten. Kan vi se det i de historiske tallene?

I figurene under har vi illustrert gjennomsnittlig prosentvis endring i kronen mot dollar. Historikken strekker seg fra 1990 til 2018. Når linjen i figurene stiger, betyr det at den norske kronen svekker seg mot dollar. Den øverste figuren viser sesongvariasjoner i kronen gjennom hele året, mens den nederste figuren viser utviklingen i kronen gjennom høstsesongen, det vil si fra oktober til desember.


Fra den øverste figuren ser vi at kronekursen, i gjennomsnitt de siste 30 årene, har svingt litt gjennom kalenderåret. Det klareste utslaget i kronekursen har imidlertid vært i høstmånedene oktober-desember. Faktisk har kronen svekket seg mot dollar i 20 av 29 år siden 1990 og frem til i dag i løpet av fjerde kvartal.

Sesongvariasjoner med svakere krone gjennom høsten kan enkelt dokumenteres, men er det gratis penger på gaten for dem som spekulerer i valuta? Det er vanskelig å finne en god faglig forklaring på observasjonene som tilsier kronesvekkelse om høsten, som om det vi observerte var utslag av en naturlov. Og uten en solid forklaring på fenomenet er det vanskelig å basere en investeringsstrategi på sesongvariasjoner. Imidlertid peker mer kjente markedsdrivere som momentum og konjunktur (ikke vist her) fortsatt i disfavør av kronen.

Del artikkel