Sprikende prisutvikling i råvarer

Skrevet av Fredrik Sjetne

Koronapandemien har redusert etterspørselen for raffinerte produkter fra råolje, som for eksempel bensin og flydrivstoff. Nye analyser fra OPEC, gruppen med oljeeksporterende land, har anslått at global etterspørsel etter råolje vil falle ti prosent i år. Men prisene ikke-børsnoterte råvarer fortsetter å stige.

Industrielle råvarer kan deles i to undergrupper; børsnoterte råvarer – som gjennom børshandel er utsatt for spekulative krefter – og ikke-børsnoterte råvarer, som i større grad er skjermet for spekulasjon og derved påvirkes mest av den industrielle tilbuds- og etterspørselsdynamikken i realøkonomien. I figuren har vi illustrert trenden i både børsnoterte (blå linje) og ikke-børsnoterte råvarer (grå linje) hittil i år. Grafen viser årsveksten i prisene.

Det raskt økende antallet Korona-smittetilfeller i Europa og USA, og tilhørende kraftige samfunnsrestriksjoner sendte i forrige uke oljeprisen inn i sin svakeste uke siden april. Oljeprisfallet legger en demper på utviklingen i de børsnoterte råvarene. Dette er i utgangspunktet ikke så rart. Børsnoterte råvarer er følsomme for spekulasjoner, og kan generelt falle i sympati med aksjemarkedet når usikkerheten tiltar kraftig.

Industrielle råvarer etterspøres

Vanligvis følger de to undergruppene råvarer hverandre tett – men ikke i 2020. Ikke-børsnoterte råvarer har knapt sett bakover siden inngangen til mai i år, og er fortsatt i en klart stigende trend. Dette skyldes økende global etterspørsel etter industrielle råvarer, ikke minst fra Kina. Størrelsen på gapet som nå har oppstått mellom børs- og ikke-børsnoterte råvarer har vi ikke sett maken til på over to år (ikke vist her).

Råvarer, og spesielt oljeprisen, får en del oppmerksomhet her hjemme på grunn av Norges oljeavhengighet. Men råolje utgjør kun en liten del av del globale etterspørselen etter industrielle råvarer. Det kan se ut til at ikke-børsnoterte råvarer fortsatt peker mot bedre tider.

Del artikkel