Sterkeste og svakeste sentralbanksjefer siste 100 år

Skrevet av Formue

I denne ukens figur har vi illustrert kronesvekkelsen målt mot amerikansk dollar for hver sentralbanksjef siden 1920. Det vil si at tabellen dekker samtlige sentralbanksjefer i den perioden hvor Norge har vært en helt selvstendig nasjon.

Negative tall i figuren betyr at dollaren har svekket seg mot kronen i periodene. Siden Øystein Olsen tok over styringen i Norges Bank har kronen svekket seg med 53 prosent mot amerikansk dollar. Det gir en jumboplass på listen over «sterkeste» sentralbanksjefer siste 100 år.

Siden vinteren 2017 har kronen svekket seg betydelig. Målt mot amerikanske dollar har ikke kronen vært svakere siden juni 2001. Den handelsveide kroneindeksen til Norges Bank viser den svakeste kronen noensinne målt mot de største handelspartene. Usikkerheten globalt kan bidra til å holde kronen svak i tiden som kommer. På pressekonferansen etter forrige rentemøte varslet sentralbanksjefen har kronen kan bli uvanlig svak de kommende årene.

Merk at Norges Bank formulerer seg slik når det gjelder «forsvaret» av kronen: «Det primære målet for pengepolitikken er å bevare pengeverdien. Det uttrykkes nå som lav og stabil inflasjon». Med andre ord er ikke kronens internasjonale verdi et eksplisitt mål for Norges Bank å styre etter. Imidlertid skriver leksikonet Britannica følgende om moderne pengepolitikk: «Så å si overalt har det imidlertid skjedd en stor og eksplisitt utvidelse av sentralbankens ansvar for å styrke innenlandsk økonomisk stabilitet og vekst samt for å forsvare valutaens internasjonale verdi». Hvis kronesvekkelsen fortsetter i samme tempo som de seneste årene, vil det bli spennende å se om kronens internasjonale verdi og kjøpekraft kommer opp til diskusjon, eller om «lav og stabil inflasjon» fortsetter å være det primære målet.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]