Stigende inflasjonsforventninger?

Skrevet av Fredrik Sjetne

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) gjorde i høst en større endring i det pengepolitiske rammeverket. Ved å godta at inflasjonen kan overstige inflasjonsmålet i en periode før Fed treffer tiltak, håper sentralbanken at inflasjonsforventningene kan stige opp mot målet om to prosent inflasjon.

I figuren har vi illustrert utviklingen i de langsiktige inflasjonsforventningene i det amerikanske rentemarkedet. Den mørkeblå linjen viser de markedsbaserte inflasjonsforventningene, mens den lyseblå linjen viser amerikansk 10-årig realrente.

Inflasjonsforventningene har økt

Fra figuren kan vi se at markedsaktørenes forventing til fremtidig inflasjon har økt betydelig siden bunnen på 0,5 prosent i slutten av mars. En stimulerende pengepolitikk i kombinasjon med finanspolitikk uten sidestykke har vært til god hjelp med å løfte forventningene. I tillegg har positive vaksinenyheter og optimisme den siste måneden gitt inflasjonsforventningene et dytt videre. I desember nådde inflasjonsforventningene 1,9 prosent, som er det høyeste nivået siden mai 2019.

Den negative realrenten legger til rette for en videre bruk av stimulerende finanspolitikk, og Fed har varslet at man vil holde rentene lave lenge. Finanspolitiske lettelser kan også hjelpe med dytte inflasjonsforventningene videre opp. Derfor er det siste sentralbanken ønsker innstramminger i finanspolitikken, og en ny stimuluspakke fra Kongressen denne uken blir nok ønsket velkommen.