Testament på autopilot

Altfor få nordmenn har et testament. Mange kvier seg for å sette i gang prosessen. Nå kommer det digitale løsninger som skal gjøre det enklere og billigere å få dette viktige dokumentet på plass. Med dagens teknologi vil disse løsningene neppe greie å fange opp alle de emosjonelle, juridiske og økonomiske aspektene som en arveprosess fører med seg.

Altfor få nordmenn har et testament. Mange kvier seg for å sette i gang prosessen. Nå kommer det digitale løsninger som skal gjøre det enklere og billigere å få dette viktige dokumentet på plass. Med dagens teknologi vil disse løsningene neppe greie å fange opp alle de emosjonelle, juridiske og økonomiske aspektene som en arveprosess fører med seg.

En undersøkelse Formuesforvaltning nylig utførte, viste at bare 20 prosent av våre kunder hadde et gyldig testament da de ble kunder hos oss. Enda færre har laget en fremtidsfullmakt. Hvorfor så mange ikke har disse viktige papirene i orden er uvisst, men tid og kostnader spiller nok inn for mange. Nå kan nye digitale løsninger bidra til at flere kommer i gang. Flere aktører har utviklet digitale verktøy der du ved å svare på noen spørsmål får ut forslag til testament (dokument), som signeres og bevitnes som i dag. Dette er en spennende utvikling.

Digital arvplanlegging

Det er åpenbart at det ligger store muligheter i å bruke et digitalt verktøy i arveplanleggingen. Det å synliggjøre på en enkel måte hvordan midlene vil fordeles etter lovens ordning, vil være svært nyttig for mange. Testator kan med få tastetrykk få en oversikt over sine rettigheter og plikter som kan være like enkelt å forstå som det en advokat kan forklare i et møte. Bruk av digitaliseringsløsninger gjør at den som skal sette opp et testament selv kan bestemme når hun eller han har tid, anledning og overskudd til å sette seg ned for å planlegge. Man er helt uavhengig av når advokaten har tid til et møte. Dersom denne digitale utviklingen fører til at flere setter opp testament, vil dette forenkle mange skifteoppgjør og senke konfliktnivået blant arvinger. Det er et veldig viktig og stort fremskritt.

Disse digitale løsningene vil kunne tilfredsstille mange som har enkle og oversiktlige familieforhold, for eksempel dersom testators eneste ønske i testamentet er at arven skal være mottagers særeie.

Nå er det mange familieforhold som ikke er så enkle. Det kan være at mine, dine og våre barn gjør prosessen litt mer utfordrende. Dersom en kompleks familiestruktur kombineres med betydelige verdier, er det ikke sikkert at den verktøykassen som en digital løsning tilbyr er tilstrekkelig. For de litt mer komplekse testamentene er det ofte mange spørsmål som oppstår. Eksempler kan være:

  • Styring og kontroll av familiebedrift (eier, styre, ledelse) Hensyn til ektefelle og særkullsbarn
  • Fordeling og/eller bruk av fritidsboliger
  • Opprettelse av stiftelse

Den viktige samtalen

Det er mange følelser knyttet til et testament, siden dette handler om den dagen vi ikke lenger er her. Mange kvier seg for å snakke om dette, og utsetter derfor arbeidet med å komme i gang. Ofte må vi som advokater hjelpe til å faktisk komme i mål. Den dørstokkmilen kan for noen bli høy dersom de selv skal sette opp testament digitalt. En viktig del av en advokats rolle er å ta frem og diskutere ulike alternativer. Vår erfaring er at samtalen rundt testamentet ofte setter i gang en tankeprosess.

Mange har behov for å tenke litt, eller snakke med ektefelle og barn før man lander ned på en løsning. Det å involvere barna åpner for kommunikasjon på tvers av generasjonene, noe som kan være positivt i seg selv. Det kan være oppklarende med hensyn til forventninger og forhåpninger hos begge parter. Kanskje oppdager mor og far at den opprinnelige løsningen som de hadde sett for seg neppe vil fungere for barna i praksis. Det er en fare for at slike aspekter ikke vil bli fanget opp i en heldigital prosess. En dyktig advokat skal stille de «vanskelige» og utfordrende spørsmålene, som gjerne gjør at den som skal sette opp testamentet må tenke seg om en gang til. Målsetningen for advokaten må være bidra med «skreddersøm» slik at den som skal sette opp testament finner sin optimale løsning.

Det er mange som har sett store verdier gå tapt i arvekonflikter. Det er derfor viktig å avveie den standardiseringen en eventuell digital prosess nødvendigvis innebærer, opp mot det man sparer ved å ikke bruke tradisjonell advokat. Der det er større verdier involvert, risikerer man fort å gå glipp av gode løsninger eller i verste fall bidra til arvekonflikter som forringer verdiene.

Mange hensyn som må tas

Parrallelt med at det snart kommer en digital løsning for å utarbeide testament, går det en diskusjon om man bør åpne for at testament kan signeres digitalt. Det er åpnet for dette i en hjemmel i forskrift til ny arvelov. Rent praktisk vil det si at et testament, uavhengig om det er utarbeidet digitalt eller ved hjelp av en advokat, ikke lenger signeres på papir sammen med to vitner, men at man i stedet bruker en digital signering (BankID e.l.). Her må det forutsettes at lovgiver finner en sikker løsning for dette.

Riktignok finnes det allerede gode elektroniske signeringssystemer, men det må ikke være for enkelt å endre et testament. Det må sikres at det virkelig er testator selv som endrer testamentet i tråd med eget ønske. Testator kan ha overlatt BankID til et av barna eller til regnskapsfører for betaling av regningene. Hvordan skal man unngå at en slik tilgang blir misbrukt til å endre et testament til egen eller andres vinning, f.eks. hvor det er en arvestrid på gang? Her er det mange hensyn å ta, og denne utfordringen blir ikke enkel for Justisdepartementet å løse.

Nyhetsbrev