USA alene på rentetoppen

Skrevet av Formue

For første gang i historien har den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) den høyeste pengemarkedsrenten i utviklede land. Det til tross for at Fed kuttet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i juli.

Ukens figur viser tremåneders pengemarkedsrente i USA (blå linje), i Norge (sort, stiplet linje) og intervallet høy-lav i tremåneders pengemarkedsrente for 21 utviklede land de siste 50 årene (gråskravert område). Figuren viser at for første gang siden 1970 har Fed den høyeste pengemarkedsrenten. Norge kommer på en tredjeplass etter to rentehevinger fra Norges Bank i år.

Det tilhører sjeldenhetene at Fed avviker fra renteintervallet blant de øvrige modne økonomiene. Forrige gang var på starten av 1990-tallet, da Alan Greenspan var sentralbanksjef. Den gangen lå den amerikanske pengemarkedsrenten godt under intervallet for de resterende utviklede landene.

I perioden etter finanskrisen i 2008, med Ben Bernanke i førersetet, lå USA i front med en lengre periode med nullrenter og kvantitative lettelser. I 2015, da stadig flere pengemarkedsrenter gikk i negativt territorium, startet Fed en rentehevingssyklus. Ni ganger i perioden fra 2015 til 2018 hevet Fed gradvis styringsrenten, siste gang i desember 2018.

Siden desember har Fed gjort en helomvending i kommunikasjonen. I juli kuttet de styringsrenten for første gang på over ti år. Nå ventes flere rentekutt fra Fed i løpet av høsten. Basert på priser på fremtidskontrakter i rentemarkedet er det priset inn et nytt rentekutt allerede på rentemøtet 17. til 18. september.