Valutaeffekten – en perfekt hedge?

Skrevet av Fredrik Sjetne

I første kvartal i år viste kronen nok en gang at valutaen svekker seg i perioder med økt uro og usikkerhet. Har den norske kronen blitt en tilnærmet perfekt sikring («hedge») mot verdifall i utenlandske investeringer for den norske investor?

Mindre valutaer, og særlig råvarevalutaer – som den norske kronen – har hatt for vane å svekke seg i urolige perioder og fallende aksjemarkeder. Utenlandske investorer anser mindre valutaer som mer risikable investeringer. Disse investorene søker seg gjerne til større og mer robuste valutaer som for eksempel amerikansk dollar ved økt uro.

Kronesvingningene gir hedge

Fra en norsk investors ståsted vil da en svakere krone bidra til at utenlandske investeringer, som prises i utenlandsk valuta, faller mindre eller til og med stiger i verdi i takt med kronesvekkelsen. Denne egenskapen gjelder også motsatt vei. En sterkere norsk krone vil, fra den norske investors ståsted, bidra til at utenlandske investeringer, faller i verdi målt i norske kroner. Dersom dette skjer i perioder hvor de underliggende investeringene stiger i verdi kan effekten være at verdiøkningen modereres. Denne toveis dynamikken vil man kunne tenke på som en «hedge». Ironisk nok er en slik «hedge» et resultat av at man som norsk investor ikke valutasikrer sine utelandske aksjeinvesteringer.

I figuren har vi illustrert utviklingen i den norske kronen relativt til amerikansk dollar i perioder med henholdsvis negativ (blå linje) og positiv (grå linje) avkastning i globale aksjer (MSCI ACWI-indeksen). Når linjen stiger har kronen svekket seg mot dollar. Hvis linjen faller har kronen styrket seg mot dollar.

Kronen faller når globale aksjer faller

I gjennomsnitt har kronen svekket seg med fire prosent i året i perioder med negativ avkastning i globale aksjer. Til sammenlikning har kronen styrket seg med litt over to prosent i perioder med positiv avkastning. Den usedvanlig kraftige kronesvekkelsen i mars har vist at historien gjentar seg. For eksempel svekket kronen seg kraftig gjennom finanskrisen i 2007-08, oljeprisfallet i 2014, resesjonsfrykten i fjerde kvartal 2018, og nå etter pandemiutbruddet.

Det er ingen garanti for at kronen alltid vil dempe verdifallet i globale investeringer i fremtiden. Historiske erfaringer tilsier imidlertid at det er en bra sjanse for at i en ny runde med økt usikkerhet (for eksempel relatert til et nytt virusutbrudd) så kan mindre valutaer, som den norske kronen, igjen være utsatt.