Vekstselskaper – hva er de, og bør man ha dem i porteføljen?

Skrevet av Fredrik Lie-Nielsen

Vekstselskaper er firmaer som vokser raskt eller prøver å vokse raskt –  alt fra gründerselskaper med fem ansatte til ambisiøse milliardbedrifter som Norwegian. Å investere i dem kan by på finansiell gevinst og det kan gi et bidrag til utvikling av fremtidens næringsliv. Men hører slike høyrisikable investeringsobjekter egentlig hjemme i porteføljene til andre enn spesielt interesserte?

Selv om børsnoterte Norwegian kan kalles et vekstselskap, bruker vi begrepet oftest om unoterte selskaper som vokser raskt fordi de er relativt nye og har begynt å slå gjennom med et produkt eller en tjeneste. Et slikt selskap kan være i en veldig tidlig fase hvor det ennå ikke tjener penger, eller det kan være noe mer modent og ha raskt voksende salgsinntekter og inntjening.

Roboter, raketter og investorene som betaler for dem

Fra USA kjenner vi suksesshistorier som Uber, SpaceX og AirBnB. Sverige er nok best kjent for Spotify, mens vi i Norge har sett selskaper som Kahoot og No Isolation vokse raskt de siste årene. Ofte fokuserer de på ett konkret produkt, med potensiale for å kaste om på etablerte markeder, eller skape nye der ingen før fantes.

Noen få lykkes godt, mens et ørlite mindretall vokser seg så store at de blir kategoriser som Unicorns – enhjørninger – som beskriver vekstselskaper som raskt har vokst til en verdi på en milliard dollar (eller mer). Et meget stort flertall av selskapene havarerer derimot i løpet av få år, med liten eller ingen fortjeneste for investorene.

Gründere og enkelte (modige) investorer investerer direkte i slike selskap. Slike investeringer krever imidlertid spesialkunnskaper. De aller fleste vil derfor foretrekke å investere indirekte, gjennom venture capital- eller private equity-fond som spesialiserer seg på vekstselskaper.

Ettersom selskapene enten ikke tjener penger (ennå) eller har behov for kapital for å understøtte utvidelse og vekst, bruker forvalterne i disse fondene ofte kun egenkapital. For slike forvaltere blir det ofte også snakk om å støtte et eksisterende eier- og/eller management-team som selv ønsker å være med videre. Derfor kjøper disse forvalterne sjelden kontrollerende eierposter – det er normalt med 20–40 %, altså betydelige minoritetsposter.

(artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Er vekstselskaper noe for deg?

La oss vende tilbake til spørsmålet vi stilte innledningsvis: Er dette noe du bør ha i porteføljen? Hvorfor eksponere din portefølje for denne typen høyrisikable investeringer? Her er fire gode grunner:

1.


Diversifisering

Diversifisering handler ganske enkelt om å spre investeringene sine ut over forskjellige bransjer, regioner og bedriftstyper, slik at en kollaps i et marked/område ikke blir katastrofal. Altså å ikke ha alle eggene sine i samme kurv. Vekstselskaper kan være en av mange gode måter å diversifisere porteføljen sin på, blant annet fordi de typisk har lite gjeld. Det betyr at du som investor kan få en avkastning på din investering som er drevet frem av vekst alene, og derfor i en økonomisk nedtur ikke trenger å bekymre deg for om et selskap du har investert i klarer å betjene gjelden sin. Dette betyr at investeringer i slike selskaper «diversifiserer vekk» noe av risikoen som nedturer i økonomien innebærer.

2.


Eksponering mot privat eide selskaper

For å oppnå diversifisering er man avhengig av at markedene og bedriftene man vil diversifisere seg inn i faktisk er mulig å investere i. I dag blir det imidlertid stadig vanligere at bedrifter forblir lenge i privat eie, heller enn å bli børsnoterte. Dermed blir en stadig større del av markedet vanskelig for «vanlige» investorer å komme inn i. Gjennom venture capital– og private equity-fond får du imidlertid enkelt tilgang til slike bedrifter, og den diversifiseringen de bringer.

Les artikkelen “Aksjer halvert” her.

 

3.


Finansiell avkastning

Dyktige forvaltere som investerer i vekstselskaper kan levere god avkastning, og dette er en naturlig grunn til at man vil velge å investere i slike fond. Når slike investeringer som vi har sett ovenfor også byr på god diversifisering, framstår dette som et egnet element i en velbalansert investeringsstrategi.

4.


Bidra til utvikling av fremtidens næringsliv

Ved å investere i vekstselskaper oppnår man ikke bare en godt diversifisert portefølje og finansiell avkastning – man er også med på å støtte utviklingen av fremtidige næringer og dermed bidra til de selskapene som gir grunnlaget for fremtidig vekst i næringslivet og økonomien. På bakgrunn av dette kan vi også ta med et bonusargument; nemlig spenningen man får av å være med å skape verdier for fremtiden.

Hvordan arbeider Formuesforvaltning med vekstsselskaper?

Vi foretok vår første investering i unoterte vekstselskaper i 2003, og har gradvis bygget opp vår eksponering, samtidig som vi har bygget et fagmiljø på dette feltet. Vårt hovedfokus er i Europa, hvor konkurranseforholdene for forvalterne er bra, nyskapningen er stor og mengden investorkapital ikke for stor. Våre forvaltere er basert i og dekker de viktigste kraftsentrene for venture-investeringer, i Stockholm, Berlin og London.

Vi er på vegne av våre kunder en betydelig investor, med om lag 4 milliarder kroner investert kapital, der omtrent halvparten av disse investeringene er i ulike vekststrategier, hvor tidligfase-selskaper er en betydelig andel. Som følge av dette og vår kunnskap blir vi ofte invitert med i forvalternes advisory boards, noe som øker vår informasjonstilgang og styrker vår vurderingsevne.

For kunder som ønsker denne typen investeringer og eksponering anbefaler vi gjerne å bygge opp et private equity-årgangsprogram i porteføljen. Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter for å undersøke hvordan dette fungerer, og hvilken tidshorisont du bør ha for å gjøre dette på en fornuftig måte.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]