– Vi skal fortsatt være pionerer!

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Etter 20 år som styreleder i Formuesforvaltning gir Ole Jacob Sunde stafettpinnen videre til Harald Troye. – Jeg vil fortsatt være et engasjert styremedlem og eier, men tiden er inne for et skifte av ledervervet, sier Sunde.

I år er det 20 år siden Formuesforvaltning ble startet av Ole Jacob Sunde. Fra den spede start med noen pulter og null kapital under rådgivning og forvaltning, har selskapet vært igjennom en utrolig utvikling. I dag har Formuesforvaltning 88 milliarder kroner under forvaltning og rådgivning, og antall ansatte runder snart 300 fordelt på 17 kontorer i Norge, tre i Sverige og ett i London. Under hele denne reisen har Sunde sittet i førersete som styreleder og deltatt aktiv i utvikling av selskapet. Nå mener han tiden er moden for å gi fra seg ledervervet.

 Det å være villig til å utfordre oss selv er en egenskap som ligger dypt i vår selskapskultur. Det er ikke bare viktig for bedriften, men også på det personlige plan, sier Sunde.

 Jeg har vært styreleder i 20 år. Derfor har jeg foreslått et skifte og styret har spurt Harald Troye om å overta ledervervet.

Kontinuitet og fornyelse

Ny styreleder: Harald Troye tar over som ny styreleder i Formuesforvaltning

Harald Troye har sittet i Formuesforvaltnings styre siden 2006.

Han var blant annet sentral i oppbyggingen av selskapets kontorer på Vestlandet.

Harald kommer med en blanding av kontinuitet og fornyelse, og har et stort engasjement for selskapet og faget. Han kjenner oss godt og har bred erfaring fra kapitalforvaltning og finans. Jeg er glad for at han har påtatt seg dette vervet, sier Sunde. Selv om han går av som styreleder vil han fortsatt være en engasjert eier og styremedlem.

 Jeg tror jeg fortsatt har mye å tilføre selskapet. Jo større det blir, jo mer relevant blir min erfaring fra både fra Schibsted og andre selskaper. Skiftet vil gi anledning til å fokusere enda mer på strategi og forretningsutvikling. Det gleder jeg meg til.

Stor endringsvilje

Hvilke milepæler har vært viktige i disse tjue årene?

At jeg tok motet til meg og startet selskapet. Da satt jeg på et hotellrom i London, ler Sunde og fortsetter:

 Beslutningen vi tok i 2013 om å skrote vår egenutviklede programvare har vist seg å være en viktig og fremtidsrettet beslutning. Da startet den reisen vi er på i dag, der vi emigrerte kundene over på digitale plattformer med modulær teknologi. Den reisen har transformert hele selskapet.

Han trekker frem at Formuesforvaltning har vært og er en pioner innenfor Wealth Management i Skandinavia og at det er en posisjon som er viktig å beholde også fremover.

Vi må bevare entreprenørånden.

Ole Jacob Sunde

Vi må bevare entreprenørånden. De dyktigste selskapene opprettholder en høy endringstakt. Tidligere beslutninger kan ha vært helt rasjonelle og riktige, bare blitt foreldet eller simpelthen ikke ambisiøse nok lenger.

Formuesforvaltning staket kursen

Hvordan synes du den norske Wealth Management-bransjen har utviklet seg disse årene og hvilken rolle Formuesforvaltning har hatt i denne utviklingen?

Da selskapet ble etablert var dette en uregulert bransje hvor kunden ikke var i fokus. Det gav oss en mulighet til å sette kundes interesser først, og bygge en forretningsvirksomhet rundt det mottoet. Nå har bransjen og lovgivere fulgt etter oss. Samtidig har teknologien gjort kvantesprang i disse 20 årene som gir oss helt andre muligheter til å tilby kundene sømløse og gode digitale tjenester. Det har vært en utrolig interessant og givende reise.

Engasjert eier: Ole Jacob Sunde har vært en engasjert styreleder i Formuesforvaltning i 20 år. Her snakker han til alle ansatte på en av selskapets samlinger.

 Tenk utenfor boksen

Hva har vært viktigst for deg som styreleder å ha fokus på i disse årene?

Å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere og ledere. Vi er en kompetansebedrift hvor det å få til et godt samspill, og få medarbeidere til å blomstre er helt kritisk. Det er ikke mulig uten en sterk kultur, og jeg har jobbet mye med vårt verdigrunnlag. Vår tydelige visjon om å gi våre kunder et rikere liv, vårt samfunnsansvar og våre etiske ledestjerner er fundamentet for at vi har lykkes i det lange løp.

Vi er en kompetansebedrift hvor det å få til et godt samspill, og få medarbeidere til å blomstre er helt kritisk.

Ole Jacob Sunde

Hver gang jeg står foran samlinger med alle ansatte eller arrangementer med kunder så tenker jeg at det har vært vel verdt det, selv om det har vært mye arbeid og vanskeligheter underveis.

 Hva blir viktig for Formuesforvaltning fremover?

 Vårt mantra må fortsette å være kundens beste. Som bedrift vet vi at en fornøyd kunde er en lønnsom kunde. Vi må aldri miste nærheten og forståelse av det som betyr noe for våre kunder.

 I tillegg er det viktig for oss som pionerbedrift å fortsette å tenke utenfor boksen, å tørre å ta valg som kan virke usikre eller kontroversielle.

Stor tro på fremtiden

Hvor står selskapet om 10 år?

Jeg har stor tro på den nordiske kapitalismen hvor vi forstår og respekterer helheten i samfunnsutviklingen. Vi må beholde individets muligheter til å realisere store tanker, samtidig som vi tar vare på hverandre. Jeg håper at Formuesforvaltning kan være en viktig premissgiver og pådriver i denne utviklingen, sier Sunde engasjert.

Slik jeg ser selskapets fremtid vil det være interessant å forbli eier i Formuesforvaltning i mange år fremover. Det er også min hensikt, avslutter Sunde.

Femårsplanen blir viktig.

På generalforsamlingen tidligere i år kom Anne Worsøe og Victoria Thore inn som nye styremedlemmer. Harald Troye støtter Sunde i at styret nå representerer en fin blanding av fornyelse og kontinuitet.

Formuesforvaltning er et utrolig spennende selskap med en unik posisjon som gir enorme muligheter fremover.

Harald Troye

Ole Jacob har gjort en glimrende jobb med å ta Formuesforvaltning dit selskapet er i dag. Han har vært en visjonær styreleder som har satt klare mål for selskapet hele veien, sier Troye og legger til:

Formuesforvaltning er et utrolig spennende selskap med en unik posisjon som gir enorme muligheter fremover. Jeg setter stor pris på tilliten de andre aksjonærene viser ved å velge meg som ny styreleder. Det er en oppgave jeg tar fatt på med glede. Noe av det viktigste arbeidet for styret denne høsten blir å utforme forretningsplanen for de neste fem årene. Vi må løfte ambisjonen for hva det innebærer å sette kunden først. Planen må sitte godt i ryggraden til alle ansatte i organisasjonen, slik at vi på en målrettet måte får realisert det enorme potensiale som Formuesforvaltning har.

Les også: Ønsker å styrke eierstrukturen

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.