World Wealth Report 2019: Flere norske dollarmillionærer

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Det er nå 174 000 dollarmillionærer i Norge.  I fjor ble det færre formuende personer i verden for første gang på syv år. Antall svenske dollarmillionærer falt til marginalt til 129 000.

Stadig flere nordmenn blir dollarmillionærer, men veksten flater ut. Det viser den ferske rapporten World Wealth Report 2019, som nylig ble utgitt av konsulentgiganten Capgemini. I 2018 var det 174 000 formuende personer i Norge, mot 170 000 året før, en økning på rundt to prosent.

Den norske oppgangen kom i et tøft år for mange av verdens rikeste. For første gang på syv år ble det løpet av fjoråret færre dollarmillionærer på verdensbasis. Den totale formuen til verdens rikeste ble redusert med tre prosent. Et lite dramatisk tall i prosent, men i rene penger utgjorde det svimlende 2000 milliarder dollar.

Størst nedgang i Kina

En dollarmillionær defineres som en person med en million dollar eller mer i investerbar formue utover sin primærbolig. De siste syv årene har Sørøst-Asia, med Kina i spissen, vært motoren for fremveksten av denne gruppen formuende personer.

Men i 2018 ble det bråstopp. Kina stod alene for mer enn halvparten av formuenedgangen i Sørøst-Asia og mer enn en fjerdedel av den samlede globale reduksjonen. Det ble heller ikke noe jubelår for de rikeste i Europa, som totalt opplevde en nedgang i formuene på tilsammen 500 milliarder dollar.

Kinesisk nedtur: Nedgangen i antall dollarmillionærer var størt i Kina i fjor. Kilde:Capgemini

Svake økonomier og nedtur i aksjemarkedet

Capgemini oppgir fjorårets børsuro og nedkjøling i flere viktige økonomier som årsaker til utviklingen.

– På verdensbasis skyldes nedgangen i antallet dollarmillionærer i stor grad utviklingen i aksjemarkedene og særlig nedkjølingen vi ser i økonomier i Sørøst-Asia, med Kina i spissen. Samtidig ser vi at Brexit og handelskonflikter mellom flere stormakter skaper usikkerhet i flere markeder, noe som også påvirker oss i Norge, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent i en kommentar til rapporten.

De rikeste tapte mest

Det var de såkalte ultrarike, definert som de med over 30 millioner dollar i investerbar formue, som tok den største støyten i fjor. Hele 75 av formuesnedgangen på verdensbasis kan tilskrives denne gruppen.

De som har en formue på mellom en og fem millioner amerikanske dollar ble minst påvirket av fjorårets nedgang, med en samlet formuesnedgang på mindre enn 0,5 prosent. Denne gruppen utgjør nesten 90 prosent av verdens dollarmillionærer.

Velstand i Norge

Det er ikke bare i fjor veksten i antall dollarmillionærer i Norge har vist bedre fart enn gjennomsnittet i Europa. Siden 2012 har antall dollarmillionærer i Europa vokst med 41 prosent (fra 3,4 mill. til 4,8 mill.), mens veksten i Norge har vært på over 60 prosent. I fjor ble imidlertid den norske oppgangen mer moderat enn tidligere år.

– Strengere krav til boliglån og renteøkninger kjøler ned det norske boligmarkedet noe, og det bidrar videre til at den eventyrlige velstandsveksten vi har sett tidligere år, flater ut her til lands. Samtidig er Norge blant få vestlige land som viser positiv vekst i antall dollarmillionærer, sier Ingrid Lehne.

I Sverige ble det i løpet av fjoråret 3 000 færre dollarmillionærer, noe som gjør at antallet er nå 129 000. I likhet med fjoråret bor det flest rike mennesker i USA, Japan, Tyskland og Kina.

Setter pengene i kontanter

Ifølge rapporten er det mange av verdens rikeste som det siste året har nedjustert sin risikoprofil.

Reallokerte formuen:På verdensbasis har kontanter nå har blitt den viktigste aktivaklassen og utgjør 28 prosent av den totale formuen. Dette foran aksjer, som har vist en nedgang på mer enn 5 prosentpoeng, til 26 prosent av totalformuen.

– På verdensbasis ser vi også en endring i formuesammensetningen, ved at kontanter nå har blitt den viktigste aktivaklassen. Vi ser også en vekst i alternative investeringsklasser, som private equity og venture capital, spesielt i Sør-Øst Asia, sier Lehne. Cap Geminis World Wealth Report ble i år gjennomført for 23. året på rad. Rapporten inkluderer intervjuer med 2500 dollarmillionærer fra 19 land i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.