Et meget uvanlig år

Til tross for Covid-19 har investeringsåret 2020 nok en gang vært et godt år for kunder i Formue.

formue

“2020 ble året for gull, teknologi og grønne investeringer”

Niclas

Niclas Hiller
Investeringsdirektør

Les om året 2020 i rapporten

“Året har fremskyndet
viktige trender”

Lindsey McMurray, Pollen Street

Pollen Street er en av Formues utvalgte
forvaltere innenfor private equity

formue

Makro

Ved inngangen til 2021 er forventningene i markedet at selskapenes resultater skal øke til samme nivåer som vi hadde før virusutbruddet.

Les mer i rapporten
formue

Aksjer

Formues to anbefalte aksjeløsninger, Global Equities og Nordic Equities, leverte god avkastning i 2020.


“Det er ikke tidligere i historien sett en slik forskjell i avkastningen for verdiaksjer versus vekstaksjer innenfor ett år.” Lars Henrik Røren
Leder for aksjer

formue

Vi avsluttet aksjeåret 2020 på tilnærmet historisk toppnivåer, etter en oppgang på 17 prosent for verdensindeksen.

Renter

Vi har valgt ut 37 fond til vår anbefalte renteportefølje Stabilitet. I fjor leverte porteføljen en avkastning på 3,62 %.

> 85 000

Det er mer enn 85 000 ulike rentefond tilgjengelig i vårt investeringsunivers for vår renteportefølje Stabilitet.

37

Av disse er 37 fond valgt ut for å maksimere kundenes avkastning.

2 327

Vår renteportefølje Stabilitet inneholder mer enn 2 300 utstedere.

Les om renter i rapporten

Alternative investeringer

Private credit
Hedgefond
Private equity
Eiendom
formue

Private credit

I 2020 har vi sett en sterk økning i allokering og planlagt kommittering til markedet for private credit fra store institusjonelle investorer globalt.

Les om private credit i rapporten
formue

Hedgefond

Et av våre utvalgte hedgefond i vår hedgefondportefølje Multistrategy Hedge (MH) oppnådde en avkastning på 72 % i 2020 takket være blant annet posisjoner i Amazon og Tesla.

Les om hedgefond i rapporten

Til tross for at 2020 ble preget av betydelige avkastningsforskjeller i private equity-porteføljen, oppnådde porteføljen en avkastning på 13 % siste 12 mnd. (pr. 30.09.2020)

13 %

Avkastning siste 12 mnd. Pr. 30.09.2020

8,5

Verdien av private equity- porteføljen er kr 8,5 milliarder ved utgangen av 2020.

>115 %

Beste avkastning fra enkeltforvalter siste 12 mnd.

Les om private equity i rapporten
formue

Eiendom

I første halvår i 2020 falt leieprisene i det globale kontormarkedet for første gang siden finanskrisens slutt.

Les om eiendomsmarkedet i rapporten

Hva så vi konturene av i 2020, som kan påvirke markedene fremover?

Fredrik Lie-Nilsen, nestleder i Formues investeringsavdeling, ser på ulike faktorer som kan få betydning for 2021 og årene fremover.

Les rapporten